Werkgever?

Internationaal Symposium over Kerken en slavernij

De trans-Atlantische slavernij werd in 1863 formeel afgeschaft en in 1873 feitelijk beëindigd, maar  de gevolgen van de slavernij werken nog generaties lang door. Op 1 juni a.s. wordt in de Domkerk een internationaal symposium gehouden over de kerkelijke betrokkenheid bij het systeem van slavernij: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding – Stemmen uit de Kerken, toen en nu.’

In dit symposium gaat het over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Welke impact heeft de kerkelijke inmenging gehad op de levens van de tot slaaf gemaakten en na de afschaffing van de slavernij op de nazaten? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? En hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?

Het symposium is naar aanleiding van de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij voorbereid door een samenwerkingsverband van bestaande uit de PThU, VU en de Universiteit van Curaçao de werkgroep Heilzame verwerking, die gevormd wordt door het NiNsee en de kerkelijke leiders van de Lutherse en Protestantse kerk uit Suriname , het Caribisch deel van Nederland en Nederland.

‘In het voorbereidingstraject was het overleg met vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Suriname, Curaçao en Sint-Eustatius van doorslaggevende betekenis’, zegt Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. ‘In samenspraak met hen is het programma van het symposium ontwikkeld. Zij hebben ook een grote bijdrage aan het programma. Het is van belang dat wij in Nederland luisteren naar de stemmen uit de kerken van Suriname en de Cariben, Indonesië en de Molukken. symposium Dit symposium is een stap op de weg naar erkenning en heilzame verwerking.’

Meer informatie over het programma en over deelname vindt u in bijgaande flyer en via de volgende link: Internationaal symposium: Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu - Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl).

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Bron: PThU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu