Werkgever?

Cees den Heyer overleden

De bekende theoloog Cees den Heyer is eerder deze week aan de gevolgen van een auto-ongeluk overleden op 78-jarige leeftijd. Dat meldt uitgever Rinus van Warven die enkele jaren geleden zijn laatste boek uitgaf: Jezus, een mensenleven – Een geschiedenis van een mens onder de mensen.

Tot 1 januari 2002 was Den Heyer hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (later: PThU). Daarna was hij tot 2007 werkzaam als docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Hij publiceerde boeken over Jezus en Paulus en een theologisch zelfportret onder de titel Ruim geloven (2000).

Den Heyer kwam vooral in het nieuws door de publicatie van zijn boek over de verzoeningsleer, zoals die vanuit de klassieke christologie als dogma is vastgelegd. Na grondig onderzoek kwam hij voor zichzelf tot de conclusie dat de verzoeningsleer zoals die in de dogmatiek van de (orthodox-)protestantse kerken wordt uiteengezet, niet zou stroken met de teksten in de evangeliën uit het Nieuwe Testament. Met name het dogma van de verzoenende betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus zou niet terug te vinden zijn in de Bijbelse geschriften. De hevige discussies die hierover binnen de kerken ontstonden, deed Den Heyer uiteindelijk besluiten de Gereformeerde Kerk te verlaten.

In zijn boek Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma (2005) beschrijft Den Heyer hoe teksten uit verschillende bronnen geleid zouden hebben tot de uiteindelijke klassieke christologische dogma’s. De aanleiding voor zijn boek was de idee dat deze dogma’s de gelovige christen heden ten dage vreemd zouden zijn geworden. Volgens hem zou er niets anders resten dan terug te keren naar de bronnen en op zoek te gaan naar nieuwe vindplaatsen van inspiratie voor de uitleg van de Bijbelse teksten, onder meer met behulp van recente publicaties, studies en ontdekkingen zoals de Nag Hammadigeschriften en de Dode Zeerollen.

Bron: Uitgeverij Van Warven en Wikipedia | Foto: Youtube

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu