Werkgever?
| t/m 20 augustus 2022

Twee Promotieplaatsen

De Amsterdam School of Historical Studies (ASH) heeft in de aanbieding twee Promotieplaatsen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, lopend per 1 januari 2023, voor promotieonderzoek op het gebied van de geschiedenis van de hermetische filosofie en aanverwante stromingen.

ASH vertegenwoordigt en bevordert de studie van het menselijk verleden van de oudheid tot heden. Het brengt ongeveer 200 academici samen die deelnemen aan ca. 16 onderzoeksgroepen. ASH is een van de zes onderzoeksscholen/instituten binnen het Amsterdam Institute for Humanities Research . Elke onderzoekschool/instituut bestrijkt een belangrijk onderzoeksgebied binnen de faculteit en heeft een eigen onderzoeksprogramma, en is tevens de thuisbasis voor promovendi, die met elkaar en met senior leden in de onderzoeksgroepen van de onderzoekschool interageren.

Het Centre for the History of Hermetic Philosophy and Related Currents (HHP) is opgericht in 1999 en speelt internationaal een vooraanstaande rol op zijn onderzoeksgebied. Het centrum maakt deel uit van het departement Geschiedenis, Europese Studies en Religiewetenschappen (GER) en neemt deel aan het onderwijscurriculum Religiewetenschappen. Het bestaat uit vijf vaste medewerkers en een aantal promovendi. Het centrum richt zich op kritisch historisch onderzoek naar een complex van stromingen in het grensgebied tussen religie, filosofie en wetenschap, tegenwoordig bestudeerd onder de noemer 'esoterie'. Deze omvatten brede culturele tradities zoals astrologie, alchemie en magie; en, met betrekking tot historische periodisering, stromingen zoals het neoplatonisme, het hermetisme en het gnosticisme in de late oudheid; de overdracht van de zogenaamde occulte wetenschappen en de opkomst van esoterische tradities in het jodendom (Kabbalah) en de islam (soefisme) tijdens de middeleeuwen; de heropleving van het platonisme en aanverwante stromingen tijdens de renaissance in de context vanprisca theologia, philosophia perennis en philosophia occulta; vroegmoderne en moderne stromingen zoals paracelsianisme, christelijke theosofie, kabbala (zowel joods als christelijk), rozenkruisers, hoge graad vrijmetselarij en illuminisme; 19e-eeuwse bewegingen zoals spiritualisme, occultisme en traditionalisme; verwante populaire stromingen van 'alternatieve spiritualiteit' zoals de New Age beweging; en verschillende vormen van hedendaagse esoterie in de populaire cultuur.

Lees hier verder.

Bron: Universiteit van Amsterdam (UvA)

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu