Werkgever?

Adjunct van bisschoppelijk vicaris

Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van zijn dekenaten is het bisdom Antwerpen op zoek naar: 50% 'Adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor een dekenaat uit te breiden tot 100% met ander begeleidingswerk voor vicariaat Kempen'.

Functieomschrijving
Vanuit het vicariaatsteam, onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Kempen, staat de adjunct van de vicaris samen met de reeds in dekenaat werkzame collega in voor:

Beleidsverantwoordelijkheid en coördinatie:

 • Opvolgen van het vicariaatsteam en de uitgebreide bisschopsraad
 • Regelmatig overleg op vicariaatsniveau met betrekking tot de werking van het dekenaat
 • Leiding geven aan maandelijkse vergaderingen van de verantwoordelijken voor gemeen-schapsopbouw in de pastorale eenheden / het dekenaal team in het dekenaat (modereren en organiseren)
 • Implementeren van het diocesaan beleid en signaleren van zaken uit de praktijk die om beleid vragen
 • Schakel zijn tussen het diocesaan beleid en de pastorale eenheden van het dekenaat
 • Opvolgen van bestaande teams van pastorale eenheden in het dekenaat (maandelijks)
 • Jaarlijks minstens één activiteit voor een breed publiek in elke pastorale eenheid van het dekenaat bezoeken
 • Opvolgen van het financieel beheer in dekenale vzw’s/vicariale stichting in overleg met de dienst financiën en patrimonium van het bisdom Antwerpen
 • Mee coördineren van vicariale en dekenale vorming in samenwerking met het vicariaat en de betrokken diocesane diensten
 • Mee coördineren van grote activiteiten in het dekenaat in samenwerking met het vicariaat en de betrokken diocesane diensten
 • Toezicht houden op parochieregisters
 • Mee signaleren van lokale problemen/geluiden bij vicaris

Lees hier verder.

Bron: Kerknet.be

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu