Werkgever?
| t/m 9 september 2021

Adjunct van bisschoppelijk vicaris

Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van het dekenaat Noorderkempen is het bisdom Antwerpen op zoek naar een 50% ‘Adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor dekenaat Noorderkempen’ (m/v).

Vanuit het vicariaatsteam, onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Kempen, staat de adjunct van de vicaris samen met de reeds in dekenaat Noorderkempen werkzame collega-adjunct van de vicaris in voor:

- Beleidsverantwoordelijkheid en coördinatie:

  • Opvolgen van het vicariaatsteam en de uitgebreide bisschopsraad
  • Regelmatig overleg op vicariaatsniveau met betrekking tot de werking van het dekenaat Noorderkempen
  • Leiding geven aan maandelijkse vergaderingen van de verantwoordelijken voor gemeenschapsopbouw in de pastorale eenheden / het dekenaal team in het dekenaat (modereren en organiseren)
  • Schakel zijn tussen het diocesaan beleid en de pastorale eenheden van het dekenaat
  • Opvolgen van bestaande teams van pastorale eenheden in het dekenaat (maandelijks)
  • Jaarlijks minstens één activiteit voor een breed publiek in elke pastorale eenheid van het dekenaat bezoeken
  • Opvolgen van het financieel beheer in dekenale vzw’s/vicariale stichting in overleg met de dienst financiën en patrimonium van het bisdom Antwerpen
  • Mee coördineren van vicariale en dekenale vorming in samenwerking met het vicariaat en de betrokken diocesane diensten
  • Mee coördineren van grote activiteiten in het dekenaat in samenwerking met het vicariaat en de betrokken diocesane diensten
  • Toezicht houden op parochieregister

- Bijdragen aan de zorg voor het goed functioneren en het welzijn van de pastores en benoemde teamleden van de pastorale eenheden werkzaam in het dekenaat in samenwerking met de vicaris en de medewerkers van vicariaat Kempen
- Implementeren van het diocesaan beleid en signaleren van zaken uit de praktijk die om beleid vragen
- Lokale vormings- en begeleidingsvragen signaleren bij het vicariaat Kempen

Lees hier verder.

Bron: Kerknet.be

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu