Werkgever?
| t/m 22 oktober 2023

Adviseur fondsenwerving

Het Aartsbisdom Utrecht is één van de bisdommen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en besteedt al geruime tijd aandacht aan de financiële positie van de parochies. De opbrengsten uit de verschillende geldbronnen vertonen een dalende tendens. Tegelijkertijd blijkt het mogelijk om met gerichte acties de inkomsten op peil te houden of te vergroten. Gezien het belang en de veelheid aan taken op parochieniveau is besloten hiervoor een parochie-overkoepelende functionaris aan te stellen die de parochiebesturen gaat ondersteunen in dezen.

Het aartsbisdom zoekt dan ook een Adviseur fondsenwerving voor een taakomvang van 1,0 fte (37,5 uur).

Taken

 • Het (bestuurlijk) vorm en inhoud geven aan alle relevante activiteiten die te maken hebben met fondsenwerving.
 • Het inventariseren van alle relevante bronnen en activiteiten ten behoeve van fondsenwerving.
 • Het actief uitvoeren en/of begeleiden van de Actie Kerkbalans, mede aan de hand van een opgesteld stappenplan (opstellen brief, maken van folder, communicatie binnen parochie).
 • Het samen met parochiebestuursleden (verder) zorgen voor een optimale basisadministratie ten behoeve van de werving.
 • Het ontwikkelen en implementeren van activiteiten in de breedste zin van het woord ten behoeve van fondsenwerving (verbreding/verdieping, e-mailmarketing, notariële en periodieke schenkers enz.).
 • Het samen met het parochiebestuur binnen de parochie op structurele basis door het jaar aandacht vragen voor de fondsenwerving.
 • Het onderhouden van contacten binnen en buiten het aartsbisdom en het bijwonen/organiseren van bijeenkomsten in het kader van fondsenwerving.

Gewenste kennis/vaardigheden

 • Kennis van (het functioneren van) de lokale Rooms-Katholieke gemeenschap.
 • Kennis van financiën in brede zin.
 • Kennis van automatisering/ict.
 • In staat tot en ervaren in het gemakkelijk leggen van relevante contacten.
 • Wervende en enthousiaste persoonlijkheid.
 • Bij voorkeur praktiserend rooms-katholiek, de leer van de Kerk onderschrijvend en een levensstaat voerend die daarmee overeenstemt.

Het Aartsbisdom Utrecht biedt

 • een salaris, passend bij uw opleidingsniveau, leeftijd en ervaring.
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13de maand, adv-dagen en een goed pensioen (PFZW). Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor bepaalde tijd, in beginsel voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is daarna een verlenging mogelijk.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen schriftelijk en/of per e-mail uiterlijk 22 oktober a.s. te worden gericht aan: Aartsbisdom Utrecht, t.a.v. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, e-mail: economaat@aartsbisdom.nl. Nadere informatie omtrent de functie kan ook worden verkregen door contact op te nemen via dit e-mailadres.

Meer informatie over het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl.

Bron: Aartsbisdom.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu