Werkgever?

Algemeen coördinator

Het Knooppunt zoekt een Algemeen coördinator (M/V) voor 16 uur per week.

Het Knooppunt in Utrecht zoekt een ZZP’er die ons de komende drie jaar voor 16 uur per week wil ondersteunen in het uitvoeren van ons projectplan om Het Knooppunt toekomstbestendig te maken. Hou jij van het werken met mensen in een Utrechtse wijk en lijkt het je een uitdaging om een projectplan mee uit te voeren? Dan zoeken we jou!

Lees dan deze vacature en mail ons!

Het Knooppunt
Het Knooppunt is een bijzonder project in de Utrechtse wijk Lunetten. Wij zetten ons in voor bewoners van Lunetten die tijdelijk of blijvend niet goed mee kunnen doen in de samenlevering. Met de onmisbare inzet van vrijwilligers:

 • kunnen mensen vijf dagen in de week binnenlopen in het inloophuis voor een “kop koffie en aandacht”;
 • reikt de Voedselbank eenmaal per week voedselpakketten uit;
 • is er op vrijdagavond een spelletjesavond;
 • en is op zaterdag de Ruilwinkel open.

Het Knooppunt ontstond in 1991 vanuit de katholieke wijkparochie en twee protestantse wijkkerken. Het Knooppunt krijgt inmiddels niet alleen van kerken ondersteuning maar ook van andere organisaties zoals Sociaal Makel Organisatie DOCK, het buurtteam en de gemeente Utrecht. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Voedselbank Utrecht.

Project
Voor het toekomstbestendig maken van het Knooppunt heeft het bestuur een projectplan gemaakt met daarin een aantal doelstellingen:

 • de doelgroep van het Knooppunt verruimen en verbreden
 • aantrekken en opleiden van nieuwe vrijwilligers
 • verder ontwikkelen van de presentiebenadering
 • het toekomstbestendig maken van de organisatie

Dit project heeft een looptijd van 3 jaar.

De organisatie
Het Knooppunt kent gasten, vrijwilligers, een algemeen bestuur en een kernteam. Het onderdeel Voedselbank wordt in coproductie met Stichting Voedselbank Utrecht vorm en inhoud gegeven. Uitvoering van de activiteiten gebeurt door vrijwilligers, die gastheren en gastvrouwen heten bij de Inloop, Spelletjesavond en Ruilwinkel.

Plaats algemeen coördinator binnen de organisatie
We zoeken een parttime algemeen coördinator die uitvoering geeft aan het projectplan voor het toekomstbestendig maken van Het Knooppunt, die (bege)leiding geeft aan de vier onderdelen/ coördinatoren van het Knooppunt, het bestuur adviseert en contacten legt en onderhoudt met organisaties en met collega- inloophuizen in de stad. De spin in het web.

Verantwoordelijkheid

De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor:

 • de interne coördinatie en leiding ten dienste van alle onderdelen van Het Knooppunt;
 • het werven, begeleiden en toerusten van (waar nodig ook nieuwe) coördinatoren en vrijwilligers;
 • terugrapportage, beleidsvoorbereiding en advisering aan het bestuur van Het Knooppunt
 • aanspreekpunt voor gasten

De algemeen coördinator is samen met bestuur verantwoordelijk voor

 • het werken aan de toekomstbestendigheid van Het Knooppunt in het belang van de doelgroep;
 • contact onderhouden met relevante organisaties, bewonersinitiatieven en inloophuizen
 • het in het gehele Knooppunt kennisnemen, actualiseren en doen naleven van de van toepassing zijnde gedrags- en veiligheidsregels
 • het maken van afspraken over taken en taakverdeling tussen bestuur, coördinatoren en projectleider

Wat vragen we?

 • Ervaring en affiniteit/ hart voor de doelgroep
 • Functionerend op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur theologisch en/of agogisch
 • Ervaring met coachend leiderschap t.a.v. een diversiteit aan vrijwilligers
 • In staat tot open samenwerking en dialoog
 • Goede mondelinge- en schriftelijke communicatie

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen belangrijk: Zelfstandigheid, Samenwerken, Plannen en organiseren, Pro – actief, Resultaatgerichtheid, Omgevingsbewustzijn, Integriteit, Representatief.

Wat bieden we

 • Een passende uurvergoeding op basis van ervaring (gebaseerd op schaal 9 van de PKN-regeling)
 • Een betrokken bestuur en vrijwilligers
 • Begeleiding
 • Reiskostenvergoeding
 • Het project loopt in totaal drie jaar. Deze zal in drie periodes worden uitgegeven.
 • Werktelefoon

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Harmsen via mailadres harmsen.hans@gmail.com.
Sollicitaties kunt u richten tot 15 april 2022 aan martine.onderdijk@ziggo.nl.

Bron: Het Knooppunt

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu