Werkgever?
| t/m 23 augustus 2024

Ambtsdragers ten behoeve van de behandeling van misbruikzaken

Het Interclassicaal College voor het Opzicht (ICO) binnen de Protestantse Kerk is op zoek naar Ambtsdragers ten behoeve van de behandeling van misbruikzaken.

Ben jij ouderling of predikant binnen de Protestantse Kerk en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om recht te doen aan kwetsbare zaken die worden aangebracht over misbruik in pastorale en gezagsrelaties in de kerk? Dan kom je als geroepen!

Het Classicale College voor het Opzicht (CCO) is het aanspreekpunt voor klachten over de belijdenis en wandel (het gedrag en de uitlatingen) van de individuele leden en ambtsdragers van de kerk. Als een klacht te maken heeft met (seksueel) misbruik in pastorale en/of gezagsrelatie, dan zal de behandeling worden doorverwezen naar het nieuw op te richten Interclassicaal college voor het opzicht (ICO). Dit nieuwe college zal bestaan uit vier leden en zeven toegevoegde leden uit de predikanten en ouderlingen van de kerk. De zeven toegevoegde leden kunnen als vervanger van een vast lid opgeroepen worden. Je wordt benoemd door de kleine synode op voordracht van de classicale vergaderingen. Bij de benoeming wordt gezorgd dat beide ambten in het college vertegenwoordigd zijn. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste tien jaar volgens een door de kleine synode vast te stellen rooster.

Wat ga je doen?
Als lid of toegevoegd lid van het ICO zorg je met de andere leden voor een eerlijke en zorgvuldige behandeling van de aangebrachte zaken, met oog voor de kwetsbare aard voor alle betrokkenen. Je draagt met de andere leden zorg voor een gemotiveerd oordeel in de zaak. Het college heeft vier vaste leden. Daarnaast zijn er zeven toegevoegde leden ter vervanging van de vier vaste leden.

De benodigde tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal aangebrachte zaken. Het ICO behandelt naar verwachting 5 tot 10 zaken per jaar. Per zaak vergt dat bestudering van schriftelijke stukken, het onder leiding van de voorzitter deelnemen aan een zitting waarin degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord, eventueel in aanwezigheid van hun raadslieden, en daarna het beraadslagen en schriftelijk beslissen op de klacht. Bij de behandeling van zaken worden steeds twee deskundigen als lid van het ICO toegevoegd.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent ouderling of predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland en wil je inbreng leveren aan de behandeling van deze kwetsbare en gevoelige zaken in de kerk. Je bent analytisch, sensitief en communicatief zeer vaardig. Ervaring in de (kerkelijke) rechtspraak dan wel bredere professionele kennis van dit onderwerp strekt tot aanbeveling.

Wat kun je van ons verwachten?
Je vervult een belangrijke en waardevolle bijdrage binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je wordt onderdeel van een nieuw college waarin jouw expertise en ervaring op prijs worden gesteld. Uiteraard is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met mr. J.S. van der Kolk, via stefkolk@gmail.com.

Wil je direct je belangstelling kenbaar maken? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 23 augustus a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl onder vermelding van vacaturenummer 2024-024. Vermeld daarbij ook duidelijk de classis waar je woont en of je voorkeur hebt om vast lid te worden of toegevoegd lid.

Na de voordracht door de classes zal de uiteindelijke benoeming plaatsvinden door de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron/foto: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu