Werkgever?
| t/m 7 april 2023

Bestuurslid (ervaren accountant)

De kleine synode zoekt een Bestuurslid (ervaren accountant) voor de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen.

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan de Protestantse Kerk door je kennis als accountant in te zetten ten behoeve van de predikantstraktementen? Dan kom je als geroepen!

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden de traktementen, de sociale voorzieningen en de pensioenen van de gemeente-predikanten gefinancierd via de centrale kas predikantstraktementen. De jaaromzet van de kas bedroeg in 2021 € 128 miljoen.

Het beheer van de kas berust bij de Beheercommissie met onder meer de volgende taken:

  • de jaarlijkse vaststelling van de begroting en rekening (ter goedkeuring door de kleine synode);
  • de vaststelling van de omslagregeling (verdeling van de kosten over de gemeenten);
  • het beleid met betrekking tot de reserves, voorzieningen en liquiditeiten;
  • het onderhoud van de contracten met de arbodienst, de verzekeraar voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening en het pensioenfonds;
  • het toezicht op de ondersteuning door de Dienstenorganisatie;
  • het behandelen van bezwaren van predikanten en gemeenten tegen de toepassing van de traktementsregeling en de omslagregeling.

De leden van de Beheercommissie hebben een bestuurlijke rol. Vanwege het ontstaan van een vacature in 2023 zijn we op zoek naar een nieuw lid van de commissie. De commissie bestaat uit 5 personen en komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering (in de avond) in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. De vergaderingen en de besluiten worden voorbereid en uitgevoerd door professionals, die in dienst zijn bij de Dienstenorganisatie.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland, kent haar organisatie en hebt actuele ervaring als accountant. Je herkent je in competenties als: communicatief, analytisch, doelgericht en teamspeler.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een interessante plek in een multi-disciplinaire commissie van enthousiaste en vaktechnisch ervaren vrijwilligers, die gezamenlijk een waardevolle bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de regeling voor de arbeidsvoorwaarden van de predikanten van de kerk. Je ontvangt een reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Kees de Heer, voorzitter, cdeheer@xs4all.nl, 06-51530291 of Hans Runherd, beleidsadviseur traktementen, h.runherd@protestantsekerk.nl, 030-8801653.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie voor 8 april 2023 met CV (als één PDF) naar predikantstraktementen@protestantsekerk.nl.

Bron: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu