Werkgever?
| t/m 3 maart 2023

Bestuursvoorzitter (onbezoldigd) voor Stem in de Stad

Het bestuur (momenteel bestaande uit 7 personen) van Stichting Stem in de Stad is op zoek naar een nieuw bestuurslid, die tevens de voorzittersrol op zich wil en kan nemen. De huidige bestuursvoorzitter treedt af per 28 augustus 2023.

Stichting Stem in de Stad is 25 jaar geleden opgericht onder aanvoering van de bevlogen dominee Jurjen Beumer. Stem in de Stad zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden.
Stem in de Stad voert een groot aantal programma’s en projecten uit waarbij ontmoeten, ondersteunen & activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. Onze basis is het christelijk oecumenische denken waarbij alle gelovigen, maar ook niet gelovigen zich thuis mogen voelen. Stem vormt een gemeenschap met oog voor elkaar en waar onderling respect, gelijkwaardigheid en geborgenheid centraal staan. Stem in de Stad streeft naar een goed leven voor ieder mens. Zo geeft Stem drie keer per week een warme maaltijd aan mensen die geen mogelijkheid hebben om dit zelf te verzorgen door dakloosheid, verslaving of psychische problematiek. Stem begeleidt Haarlemmers die ons om hulp vragen en wij zetten ons in voor mensen zonder officiële documenten. Ook helpt Stem mensen in psychische nood, verslaafden en asielzoekers op hun tocht naar hun nieuwe bestaan. De vrijwilligers staan dagelijks klaar om deze kwetsbare mensen te bemoedigen en verder te helpen. Jaarlijks vinden zo’n 1.000 unieke ‘bezoekers’ de weg naar onze organisatie, gezamenlijk goed voor zo’n 55.000 bezoeken per jaar.

Daarmee is Stem uitgegroeid tot een plek waar veiligheid en rust worden geboden en waar aandacht is voor de problematiek en verhalen van Haarlemmers. Dat doet Stem dankzij de inzet van ongeveer 150 vrijwilligers, 10 betaalde medewerkers en organisaties waarmee Stem zich verbonden voelt. Stem in de Stad is een door professionals geleide vrijwilligersorganisatie. Dat brengt met zich mee dat de binding met de vrijwilligers van groot belang is. Op de middellange termijn ziet Stem in de Stad een viertal uitdagingen die om strategische keuzes vragen. Er is ten eerste een serieuze transitie gaande van de sociale basisvoorzieningen in Haarlem, waarin Stem zich scherp profileert én ook de samenwerking aangaat; daarnaast staat het aantal beschikbare (kerkelijke) vrijwilligers met een lange termijn betrokkenheid onder druk, terwijl juist deze vrijwilligers Stem in de Stad maken tot wat Stem is; in de financiering van het werk wil Stem groeien qua particuliere donaties, dat vraagt om nieuwe expertise naast de professionele ervaring in institutionele fondsenwerving. De te maken keuzes op de diverse beleidsterreinen zullen onderdeel worden van een nieuw op te stellen beleidsplan vanaf 2024 waarmee Stem de koers (voor de komende jaren) wil vaststellen.

Belangrijkste taken van de voorzitter

 • Op reguliere basis overleg voeren met het managementteam en de bestuursleden.
 • Deskundig leidinggeven aan de circa negen bestuursvergaderingen per jaar.
 • Deelnemen aan reguliere en incidentele overleggen met opdrachtgevers.
 • Het voeren van functioneringsgesprekken (samen met de vicevoorzitter) met de twee leden van het managementteam.
 • Maakt (eventueel) deel uit van de financiële commissie van Stem.
 • (zo nodig) Vertegenwoordigen van Stem in contacten met de lokale overheid en partnerorganisaties.

Kwalificaties van de voorzitter

 • Heeft grote affiniteit met de doelstellingen en het werk van Stem in de Stad. Is bekend met de presentiebenadering en de betekenis daarvan.
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook als voorzitter.
 • Is bekend met een ideële instelling en daaraan gekoppelde vrijwilligersorganisatie en kent de dynamiek van het werken met professionals en vrijwilligers.
 • Is een netwerker en heeft een uitgebreid en divers samengesteld netwerk (politiek, kerkelijk en bestuurlijk).
 • Is koersvast en duidelijk (op basis van het vastgestelde beleid).
 • Kennis van marketing is een pré (met het oog op fondsenwerving).
 • Is bekend met besturen op afstand (zowel afstand als betrokkenheid)
 • Voorkeur voor iemand van rooms-katholieke signatuur
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

Het betreft een onbezoldigde functie. Het tijdsbeslag kan variëren, maar bedraagt ca. drie dagdelen per maand.

Procedure en informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Sjoerd Bakker, secretaris, tel. 06 27 028 351. Uw sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot en met 3 maart a.s. sturen naar slbakker52@gmail.com o.v.v. ‘sollicitatie bestuursvoorzitter’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 10.

Bron: Stem in de Stad

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu