Werkgever?
| t/m 14 februari 2022

Chauffeur en Ceremoniarius van de aartsbisschop

Het Aartsbisdom Utrecht is één van de bisdommen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en zoekt een Chauffeur en Ceremoniarius van de aartsbisschop voor een taakomvang van 1,0 fte (37,5 uur) die op termijn de huidige functionaris kan vervangen en door deze kan worden ingewerkt.

Taken die bij deze functie behoren:
Als chauffeur: de aartsbisschop van en naar bijna al diens externe afspraken brengen; de zorg voor de auto van de aartsbisschop.
Als ceremoniarius: organiseren en coördineren van liturgische vieringen waarin de aartsbisschop celebreert; voorbereiden van de genoemde vieringen in organisatorische zin voor de aartsbisschop; ter plaatse ondersteunen van de aartsbisschop; daartoe onderhouden van contacten met zowel de bisschoppelijk vicaris voor liturgie als met de parochies en fungeren als aanspreekpunt in dezen; nauwe betrokkenheid bij periodieke diocesane misdienaars- en kosterdagen; nauwe betrokkenheid bij de voorbereiding en het mede begeleiden van de aartsdiocesane bedevaarten en het daartoe onderhouden van contacten met bedevaartorganisaties, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in parochies van het aartsbisdom.

Om deze functie goed te kunnen vervullen, verwachten wij dat de kandidaat:
praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt; goed bekend is met en bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in de liturgie; een goed gevoel heeft voor verhoudingen; representatief en discreet is; initiatieven toont, organisatorisch en communicatief sterk is, goed kan samenwerken en mensen weet te stimuleren en te enthousiasmeren; geen negen-tot-vijf mentaliteit heeft: inherent aan deze functie is dat veel werkzaamheden in de avonduren en in het weekend plaatsvinden; beschikt over een MBO-denk- en werkniveau; in het bezit is van een rijbewijs B.

Het Aartsbisdom Utrecht biedt:
een salaris, passend bij uw opleidingsniveau, leeftijd en ervaring; goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13de maand, adv-dagen en een goed pensioen (PFZW). Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor bepaalde tijd, in beginsel voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is daarna een verlenging mogelijk.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen schriftelijk en/of per e-mail vóór 15 februari a.s. te worden gericht aan: Aartsbisdom Utrecht, t.a.v. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, e-mail: economaat@aartsbisdom.nl.

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij dhr. G.L.M. Lokate, chauffeur-ceremoniarius van de aartsbisschop en coördinator bisdombedevaarten, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl.

Meer informatie over het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl.

Bron: Aartsbisdom.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu