Werkgever?
| t/m 14 maart 2023

Classispredikant Fryslân

De Protestantse Kerk Nederland zoekt een Classispredikant Fryslân (1 fte, 36 uur per week).

Wilt u met uw kennis en ervaring een verbindende rol spelen binnen de gemeenten van de Classis Fryslân, de bestuurlijke taken binnen de classis oppakken en de classicale vergadering vertegenwoordigen? Dan komt u als geroepen!

Wie zijn wij?
De Classis Fryslân komt overeen met de provincie Fryslân en kent ruim 200 Protestantse Gemeenten. Het is een overwegend landelijk gebied met daarin een aantal middelgrote steden.

De Classis Fryslân heeft in vergelijking met de andere classes een aantal bijzondere kenmerken: Er zijn veel kleine gemeenten. De kerken zijn beeldbepalend voor de dorpen en nemen in de dorpsgemeenschap een betekenisvolle plaats in. Het zijn de gebouwen waar gemeenteleden en dorpsgenoten samen komen op belangrijke momenten in hun leven.

Als Classispredikant werk je in de classis maar ben je ook onderdeel van de landelijke kerk. De verschillende gemeenten van de Protestantse Kerk zijn ondergebracht in 11 classes. In de classis ontmoeten de gemeenten elkaar, vinden zij verbindingen en vormen zij hun lokale stem binnen de landelijke kerk.

Wat vragen wij?
Een Classispredikant is het gezicht van de classis. Hij of zij is een verbinder en bezoekt de gemeenten, ondersteunt hen door bemoediging en advisering en ziet erop toe dat de gemeenten haar taak en roeping als gemeente van Christus nakomen.
Kort gezegd: aan hem of haar wordt het geestelijk leiderschap in de classis toevertrouwd.

Voor de Classis Fryslân is het van belang dat u de Friese taal kunt verstaan en bij voorkeur kunt spreken. Verder is het van belang dat u in de Classis Fryslân woont of daar wil gaan wonen.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten die u kunnen helpen om een beeld te vormen over het werk van de Classispredikant, zowel op landelijk niveau als specifiek voor Fryslân:

Dit betreft de navolgende documenten:
- Profiel- en functieomschrijving;
- Huidige visienota;
- Beleidskader dienstenorganisatie;
- Als ambtsdragers gaan ontbreken;
- Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt;
- Nu jongeren ons ontbreken;
- Vrees niet, kleine kudde.
De laatste 4 documenten zijn beleidsstukken van de Classis Fryslân.

Van de sollicitanten wordt gevraagd dat zij in hun sollicitatie een gemotiveerde voorkeur aangeven voor de Classis Fryslân. In de procedure zal dit een gespreksthema zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?
De Classispredikant valt onder de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De functie van Classispredikant is ingeschaald in schaal 13 (maximaal € 6.618,72 bruto per maand). De volledige arbeidsvoorwaardenregeling kunt u inzien door
hier te klikken.

Informatie?
Mocht u na het lezen van de documenten nog vragen hebben over de functie, dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Schreiber, h.schreiber@chello.nl en wat betreft de procedure kunt u contact opnemen met dhr. J. Voet (teamleider HR), via: hr-support@protestantsekerk.nl.

Solliciteren?
U kunt uw sollicitatie richten aan ‘’De leden van de sollicitatiecommissie’’. Stuur uw motivatiebrief samen met uw curriculum vitae uiterlijk 14 maart 2023 naar: vacatures@protestantsekerk.nl.

U wordt verzocht bij uw sollicitatie het vacaturenummer 2023-015 te vermelden. De 1e ronde gesprekken staan op 31 maart gepland. Eventueel gevolgd door een 2e ronde. Beoogde startdatum betreft 1 september 2023. De classicale vergadering benoemt, nadat zij de kleine synode
gehoord heeft.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu