Werkgever?
| t/m 16 februari 2024

Collegelid voor Generaal College voor de Ambtsontheffing

Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) is op zoek naar een Collegelid (Predikant). Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De classicale en landelijke (generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk van de ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie.
Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) houdt zich bezig met conflictsituaties tussen gemeente en/of kerkenraad en hun predikant. Het college beoordeelt of een predikant een gemeente nog met stichting kan dienen. Als daar aanleiding voor is, kan ook een onderzoek volgen naar de geschiktheid van de predikant om elders opnieuw in het ambt van predikant te werken. (Ord. 3.20 en 3.21)

De leden van het college, afkomstig uit de breedte van de kerk, zijn op zoek naar een predikant. Het GCA is samengesteld uit predikanten, medici en juristen, en zoekt wegens vertrek van een van de predikanten nu een vervanger.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

  • Dossieronderzoek.
  • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen en vergaderingen.
  • Overleg over behandelde verzoeken tot losmaking en andere zaken die direct met het werk van het college te maken hebben.

De tijdsinvestering betreft een aantal dagdelen per jaar, maximaal tien vergaderdagen en bijkomend leeswerk.

Wat verwachten wij?

  • Een teamspeler die communicatief en mensgericht is.
  • Iemand die actief betrokken is bij het werk van het college met inbreng van de eigen expertise.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Een afwisselende en uitdagende taak waarin je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de rechtspraak binnen de kerk.
  • Een college waarvan de leden op een prettige manier samenwerken
  • Een college waarin we de taken zo goed mogelijk verdelen, rekening houdend met de andere werkzaamheden of verantwoordelijkheden die ieder lid heeft.
  • Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Geïnteresseerd?
Nadere informatie is te krijgen bij ds. G. Bikker (voorzitter) tel. 06-38905422.
We vragen van belangstellende kandidaten een schriftelijke motivatie voor hun belangstelling en een CV. Dit kan in een pdf gestuurd worden naar gca@protestantsekerk.nl.
De sluitingsdatum is op vrijdag 16 februari 2024.

Naar aanleiding van de ontvangen informatie zal er met kandidaten een gesprek plaatsvinden. Daarop volgt een voordracht aan de generale synode.

Bron: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu