Als decaan theologie ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het strategisch beleid van de Faculteit der Theologie. Je voert in dit kader overleg met de portefeuillehouder van het college van bestuur en de bijzondere identiteit van de instelling. Daarnaast draag je zorg voor de ontwikkeling en het onderhouden van relaties met theologische zusterinstellingen en instituten (o.a. para-universitaire instituten) en DGO ter afstemming van theologische aangelegenheden en kwesties die de identiteit van de instelling betreffen als ook het onderhouden van de contacten met de kerkelijke overheid wat betreft benoemingen, mandatumprocedures e.d. en de representatie van de Faculteit der Theologie daar in.

Lees hier verder.

Bron: RU Nijmegen