Werkgever?
| t/m 27 november 2023

Geestelijk verzorger voor Pro Persona

Pro Persona Nijmegen zoekt een Geestelijk verzorger (voor 12-14 uur per week); een energieke en communicatieve collega, bewogen met mensen met een psychiatrische aandoening en kundig in het bieden van begeleiding bij zingevingsvragen, levensthema’s en spiritualiteit.

Wat ga je doen?

 • Je begeleidt cliënten, zowel individueel als groepsgewijs, bij zingevingsvragen, levensthema’s en spiritualiteit. Je doet dit voornamelijk op klinische afdelingen. Op deze afdelingen ben je de eerst aanspreekbare geestelijk verzorger;
 • Op jouw afdelingen ben je beschikbaar voor alle cliënten, ongeacht hun geloof of levensovertuiging;
 • Ongeveer maandelijks ga je voor in een algemeen levensbeschouwelijke of oecumenische viering;
 • Je bent lid van het team geestelijke verzorging en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de visie, het aanbod en het teamverband van de geestelijke verzorging binnen Pro Persona;
 • Je draagt bij aan de kwaliteit van de door Pro Persona geboden zorg, bijvoorbeeld door het begeleiden van Moreel Beraad of het trainen van medewerkers.

Waar ga je werken?
Pro Persona Nijmegen maakt onderdeel uit van de Pro Persona Groep; een op ontwikkeling gerichte GGZ-instelling in Gelderland, met meer dan 3.000 medewerkers in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel, Veenendaal en Wolfheze. Pro Persona behandelt cliënten zoveel mogelijk thuis; alleen als het écht niet anders kan worden cliënten opgenomen.
De standplaats is Nijmegen (met bereidheid op meerdere locaties van Pro Persona te werken).

Het team
Wij zijn een zelfsturend team van zeven geestelijk verzorgers met verschillende achtergronden; daarnaast een secretaresse en een ondersteuner. Onze missie luidt: ‘Wij ondersteunen cliënten in hun zoeken naar zin en betekenis en dragen bij aan een organisatie die aandacht heeft voor deze dimensie van het menselijk bestaan.’ Sinds 2018 vormen de geestelijk verzorgers van Pro Persona GGz één team. Het team bedient alle locaties en werkt zoveel mogelijk vanuit de visie van Positieve Gezondheid.
Iedere geestelijk verzorger werkt zelfstandig, met tegelijk nauwe collegiale afstemming in het team.
Wij hechten aan een open en initiatiefrijke houding. Inbedding in de organisatie en goede samenwerking met andere disciplines vinden we belangrijk. In de cliëntenzorg concentreert ons werk zich vooral op de klinische zorg. Hier bieden wij individueel contact, groepswerk, bezinnings- of meditatieve momenten en vieringen. Daarnaast zijn wij onder meer betrokken bij Moreel Beraad en zetten we onze zingevingsexpertise in bij het trainen en scholen van medewerkers.

Wat bieden wij jou?

 • Een dienstverband voor bepaalde tijd van 1 februari 2024 tot 1 februari 2025, met intentie tot een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Inschaling conform de CAO GGZ in FWG 65, €4.692,00 - €6.141,00 (de aanloopschaal kan van toepassing zijn);
 • Werkdagen: in elk geval twee keer per maand op woensdagochtend (i.v.m. teamoverleg). Overige werkdagen en –tijden zijn bespreekbaar;
 • Naast de vakantie-uren: jaarlijks 35 verlofuren bij een fulltime dienstverband in de vorm van een levensfasebudget. Deze uren kunnen worden gespaard of opgenomen;
 • Een jaarlijks balansbudget van €500,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de CAO GGZ.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een academische Master-opleiding tot geestelijk verzorger;
 • Je bent lid van de VGVZ en geregistreerd bij de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) of bent bereid lid te worden;
 • Ervaring met en bereidheid om gemiddeld eens per maand op zondagochtend voor te gaan tijdens een algemeen levensbeschouwelijke of oecumenische viering;
 • Je hebt er plezier in om in teamverband te werken;
 • Je staat open en hebt waardering voor de religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit van cliënten, collega’s en andere medewerkers. Daarbij ben je in staat – indien nodig – je eigen levensbeschouwing op de achtergrond te houden en aan te sluiten bij de eigen zingevingsbronnen van cliënten;
 • Je bent in staat je binnen alle lagen van de instelling te bewegen en medewerkers en teams begeleiding te bieden in het omgaan met ethische en zingevingsvragen;
 • Je kunt leiding geven, waar dat gegeven het takenpakket of de omstandigheden gewenst is;
 • Je bent betrouwbaar, authentiek, hebt relativeringsvermogen en kunt verwoorden wat jou inspireert en voedt.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met: Remco Graat | coördinator team geestelijke verzorging | 026 483 31 31.

Solliciteren
Kan via de button op deze pagina.

Procedure
De sluitingsdatum voor reacties op deze vacature is 27 november. Vervolgens hebben we in december twee sollicitatierondes gepland: de eerste op 5 december (ochtend en middag) en de tweede op 6 december (in de ochtend). Het is fijn als je hier al rekening mee houdt in je agenda.
De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in behandeling worden genomen, waarbij interne kandidaten voorrang hebben boven externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs, maar delen in je netwerk wel.

Bron: Pro Persona Nijmegen

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu