Werkgever?
| t/m 30 januari 2023

Gemeentepredikant

De Protestantse Gemeente Zeewolde is op zoek naar twee Predikanten. Deze profielschets richt zich op de vacature van gemeentepredikant voor 0,7-1,0 fte. (Klik hier voor de andere vacature).

Wij komen graag in contact met een inspirerende, verbindende predikant, die onderweg wil zijn met mensen, jong en oud, op zondag en door de week, zowel binnen als buiten de Protestantse Gemeente Zeewolde.

Wij zoeken een ervaren predikant die de talenten in de gemeente herkent. Tevens mensen inspireert en motiveert om die talenten te benutten. De predikant die in Zeewolde past, is een organisator die in staat is om mensen samen te brengen en daarmee synergie en enthousiasme te creëren in vieringen en activiteiten.

De gemeente wil graag handvatten aangereikt krijgen om vanuit het Bijbelse verhaal het dagelijks leven aan te gaan, solidair en verbindend in de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze voorganger verrast en uitdaagt op inhoud en een gelaagd, prikkelend verhaal kan verkondigen. Wij zoeken iemand die nieuwe toerustingsvormen kan bedenken, welke het onderlinge (geloofs)gesprek bevorderen. Een energiek persoon die gemeenteleden ondersteunt als het gaat om ‘zoekend’ en ‘vragend’ geloven.

We zoeken een teamspeler die in Zeewolde komt wonen en daar midden in de samenleving zal staan. Een betrokken dorpsgenoot en voorganger die (wereld)vraagstukken van deze tijd bespreekbaar maakt. Iemand die het belang inziet van en werkt aan goede contacten met andere geloofsgemeenschappen in Zeewolde, zodat ons werk nog meer zichtbaar en toegankelijk wordt.

Wie zijn wij en waar willen we naar toe?
We zijn een middelgrote gemeente, die op zoek is naar nieuw elan. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in samenwerking met scholen, andere kerken en de burgerlijke gemeente. Denk hierbij aan de uitvoeringsinstantie met betrekking tot werk, inkomen en de uitvoering van de WMO. De samenwerking met de scholen is echter wel toe aan een stevige opfrisbeurt.

Wij zijn blij met de goede musici in onze gemeente om de eredienst te begeleiden. Wij zijn een enthousiast zingende gemeente, waar ervaren wordt dat muziek bijdraagt aan de onderlinge samenhang. We verwachten dat een predikant bekend is met de ontwikkelingen op het terrein van de kerkmuziek.

Onze kerk kent leden met uiteenlopende geloofsprofielen die zich op verschillende manieren tot het gemeenteleven verhouden. We zijn niet altijd even sterk gebleken om de breedte van de gemeente tot zijn recht te laten komen, terwijl die wens er bij velen wel is.

Wij willen als Protestantse Gemeente Zeewolde met een open blik naar buiten een thuis zijn voor alle generaties met God als Vader, Zoon en Heilige Geest als middelpunt.

Wij bieden u als predikant:

  • Een uitdagende plek in een geloofsgemeenschap, die openstaat voor nieuwe initiatieven.
  • Samenwerking met een nog te beroepen collega-predikant, bekwame musici en vele vrijwilligers die enthousiast zijn om samen de gemeente tot volle bloei te laten komen.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar passende woonruimte in Zeewolde.

Gelet op het bovenstaande denken wij aan een enthousiaste predikant die toe is aan een nieuwe standplaats. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door middel van een motivatiebrief en CV uiterlijk 30 januari 2023 te mailen naar bc_gemeentepredikant@pgzeewolde.nl.

Er is een informatiepakket beschikbaar. Voor het informatiepakket en voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Bart Jansen, tel. 06-21537815.

Voor de volledige vacaturetekst op de website van de PG Zeewolde: klik hier.

Bron: PG Zeewolde

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu