Werkgever?
| t/m 19 augustus 2021

Kerkelijk werker

De Protestantse Gemeente Heemstede heeft per 1 december 2021 een vacature voor een kerkelijk werker 0,7 FTE die inspirerend en betrokken is en samen met de fulltime predikant een actieve bijdrage levert aan de samenhang van de gemeente met de focus op het pastorale werk.

Wij zoeken een kerkelijk werker die:

 • Ervaring en plezier heeft in het pastoraat aan ouderen; de hoofdtaak van deze functie
 • Zichzelf laat zien en toegankelijk is.
 • Goed kan en wil samenwerken met de predikant en de werkgroep Pastoraat.
 • De Bijbel in gesprekken en viering in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven.
 • Actief bijdraagt aan het kringenwerk, omdat de kerk niet alleen op zondag ‘gebeurt’.
 • Belijdend en meelevend lid is van een protestantse gemeente.
 • Zich herkent in het beleidsplan van de Gemeente en bereid is hieraan uitvoering te geven.
 • Een afgeronde opleiding HBO Theologie gevolgd heeft aan een door de Protestantse Kerk Nederland erkende instelling, met uitstroomprofiel pastoraal werk.
 • Ingeschreven staat in het register kerkelijk werkers
 • Die de aanvullende homiletische en liturgische vorming heeft gevolgd of bereid is die te volgen, zodat wij een preekconsent kunnen aanvragen.
 • Als ambtsdrager lid wordt van de Kerkenraad.

De belangrijkste taken:

 • Pastoraat aan ouderen; waaronder ook pastorale begeleiding in situaties van zorg, stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg
 • Participeren in de werkgroep Pastoraat
 • Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter
 • Maandelijks voorgaan in de kerkdienst

Wat bieden wij:

 • Een gemeente van zelfbewuste, betrokken gemeenteleden die zichtbaar wil zijn naar binnen en buiten
 • Een gezonde organisatie met een goede en betrokken ondersteuning door de verschillende geledingen van de Kerkenraad
 • Een dienstverband van 0,7 FTE (25 uur per week) voor de duur van 3 jaar met de intentie tot verlenging.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland
 • Indien gewenst kunnen wij een passende oplossing bespreken rond huisvesting.

Hebben wij uw interesse gewekt, schrijf dan naar onze scriba mevr. Ine Hensbergen, scriba@pknheemstede.nl. Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. Corin Verburgh, ccverburgh@hotmail.com. Wij ontvangen uw reactie graag voor 20 augustus. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 30 augustus.

Een profiel van onze gemeente vindt u op de website www.kerkpleinheemstede.nl.

Bron: PKN Heemstede

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu