Werkgever?
| t/m 1 december 2021

Kerkelijk werker jeugd

De Protestantse Gemeente te Dalfsen zoekt op korte termijn een enthousiaste Kerkelijk werker jeugd (min. 12 uur, met mogelijkheid uitbreiding tot 20 uur).

De Protestantse Gemeente Dalfsen wil als gemeente actief bezig zijn met haar missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”. Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.

In onze gemeente zijn wij op zoek naar een kerkelijk werker voor de jeugd.

Jeugdwerk:
Ons jeugdwerk is volop in ontwikkeling. Er is een enthousiaste, betrokken groep vrijwilligers met goede ideeën. We hebben behoefte aan een aanjager en verbinder die het jeugdwerk levend houdt, coördineert en verder laat ontplooien. We zoeken iemand die van idee tot uitvoering komt en midden tussen de jeugd en de jeugdvrijwilligers zijn/haar werk doet.

Wat zoeken wij? Een kerkelijk werker die:

 • Een duidelijke visie heeft op het kerkelijk jeugdwerk;
 • Op een enthousiaste manier het jeugdwerk coördineert, initiatief neemt en meehelpt uit te voeren;
 • Die van idee tot uitvoering kan komen;
 • Die in oplossingen denkt en hierin positief en creatief is;
 • Toegankelijk is voor de jeugd;
 • Zichzelf is;
 • Beschikt over empathisch vermogen;
 • Hart voor mensen heeft en betrokken is bij een protestantse gemeente;
 • Een HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk heeft afgerond;
 • Staat ingeschreven in het register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk Nederland.

Wat bieden wij?

 • Een vierende gemeente die diaconaal/pastoraal betrokken wil zijn bij de samenleving;
 • Een enthousiast pastoraal team;
 • Vrijwilligers die zich van harte inzetten voor de gemeente;
 • Arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn; inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Aanstelling voor een periode van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met predikante Tabitha Keuning, tolkeuning@hetnet.nl; telefoon 0594 – 512853.

Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 1 december 2021 uw sollicitatie richten tot de heer Floris Meerveld, kerkelijk werker jeugd, floris.meerveld@pgdalfsen.nl.

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pgdalfsen.nl.

Bron: PG Dalfsen

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu