Werkgever?
| t/m 31 mei 2023

Kerkelijk werker of predikant

De Protestantse Gemeente Sint Annaparochie zoekt een Kerkelijk werker of predikant die (mee) wil werken aan:

  • het betrekken van jong en oud bij het geloof
  • pastoraat aan jong en oud
  • het organiseren van eigentijdse vieringen
  • het meedenken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente

De kerkelijke gemeenten van Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Vrouwenparochie vormen een combinatie waaraan sinds 15 januari 2023 een predikant voor 1 fte verbonden is: voor 60% aan de PG Sint Annaparochie en voor 40% aan de PG Sint Jacobiparochie.

Als kerkelijk werker/predikant participeer je samen met de predikant in het pastoraat. Daarbij hoort ook het voorgaan in verschillende diensten. Belangrijk is ook dat je, in samenwerking met de predikant en het JPF (Jeugdplatform), initiatieven ontplooit om contacten te leggen met jeugd, jongeren en hun ouders.

Ter aanvulling zoekt de PG Sint Annaparochie een kerkelijk werker voor 0,5 fte of een predikant voor 0,4 fte. Met de nieuwe kerkelijk werker/predikant worden ook afspraken gemaakt over inzetbaarheid in de beide buurdorpen.

Het is de bedoeling dat beide pastores door onderling overleg komen tot een bij hen en bij de gemeente(n) passend geheel aan werkzaamheden.

Wij zoeken een betrokken en enthousiaste kerkelijk werker/predikant, die is geïnspireerd door het Woord van God en anderen hierdoor ook weet te inspireren. Wij zoeken iemand die een verbindende factor wil zijn tussen de verschillende generaties. Iemand die initiatieven en activiteiten kan ontwikkelen die ook voor de samenleving van betekenis kunnen zijn.

De overeenkomst zal eerst gelden voor de periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Er is een mooie pastorie beschikbaar in Sint Annaparochie.

De geschiedenis van het Bildt? klik hier
PKN St.-Annaparochie: https://pgsintannaparochie.nl/
St.-Jacobiparochie: https://www.pknsintjacobiparochie.nl/
Vrouwenparochie: www.bordenakerk.nl

Voor vragen /belangstelling kunt u contact opnemen met Jasper Keizer: 0518-403316 of jasperkei@ziggo.nl.
Reacties dienen voor 01-06-2023 binnen te zijn.

Bron: Protestantse Gemeente Sint Annaparochie

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu