Werkgever?
| t/m 20 mei 2023

Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat

Voor onze Hervormde wijkgemeente 'Rondom de Andreaskerk' in Dordrecht zijn wij op zoek naar een Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 8 uur per week.

Wie zijn wij:
De wijkgemeente "Rondom de Andreaskerk" is een confessionele gemeente en is één van de vijf wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Dordrecht, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In onze wijkgemeente komen vele stromingen samen, van meer behoudend tot evangelisch. Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen.

Wat vinden wij belangrijk rondom het gemeente-zijn:
Als gemeente willen we graag groeien in geloof en saamhorigheid. Daarbij zien we om naar elkaar en de mensen om ons heen. Het is ons verlangen om Gods liefde met anderen te delen in woord en daad.

Waarom zijn wij op zoek naar een kerkelijk werker:
Wij zien met name bij de oudere generatie een toenemende eenzaamheid en grote behoefte aan zingevend contact en gesprek. Als wijkgemeente voelen we de roeping er voor hen te zijn. Met het aantrekken van een kerkelijk werker willen we extra invulling geven aan regelmatig bezoek en het bieden van geloof, hoop en liefde aan de ouderen onder ons.

Wat zijn de taken:
De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk de pastorale zorg voor de ouderen in onze wijkgemeente. Dit in samenwerking met het pastorale team. Gezien de band die met (de familie van) de ouderen ontstaat, zien wij vaak de wens dat bij overlijden de kerkelijk werker de kerkelijke uitvaart begeleidt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij u vragen een aantal keer voor te gaan in onze zondagse eredienst. Aanvullend zijn ook andere activiteiten in overleg met predikant en kerkenraad bespreekbaar.

Wat vragen wij:

  • Een warme persoonlijkheid met oog en oor voor de oudere medemens
  • Een belijdend lid van de PKN die zich verbonden voelt met de confessionele stroming
  • Voldoen aan de kerkordelijke eisen voor een kerkelijk werker
  • Bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Dordrecht

Wat bieden wij:

  • Een enthousiaste kerkenraad en een levendige gemeente
  • Een arbeidsvoorwaardenregeling zoals van toepassing voor de kerkelijk medewerkers van de Protestantse kerk in Nederland
  • Een contract voor 1 jaar met intentie dat bij tevredenheid te verlengen

Solliciteren:
Stuur een brief met motivatie en CV uiterlijk 20 mei 2023 naar pastoraat@andreaskerk.com. De aanvraag van een VOG is onderdeel van de aanstellingsprocedure.

Meer weten:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Wim van der Kruijff, voorzitter wijkkerkenraad (06 – 5321 5665) of Jan Cirkel, voorzitter pastoraal team (06 – 4343 4283).
Bekijk voor meer informatie over onze gemeente ook onze website www.andreaskerk.com.

Bron: Hervormde wijkgemeente 'Rondom de Andreaskerk' in Dordrecht

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu