Werkgever?
| t/m 28 juni 2021

Kwartiermaker/coördinator voor De Thomas

Onder de naam De Thomas, een huis om op verhaal te komen, is de Thomaskerkgemeente op de Amsterdamse Zuidas gestart met een ambitieus programma. Zij wil vanuit oude bronnen, het bijbelse verhaal, een nieuw licht werpen op onze huidige tijd. Doel hiervan is om de deuren open te zetten voor ieder die behoefte heeft aan zingeving, een breder perspectief, stilte en bezinning, verbeelding, theater, een goed gesprek, muziek en literatuur. De afgelopen periode is hiervoor het fundament gelegd; de komende jaren wordt het programma verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.

De inhoudelijke leiding van het programma is in handen van Evert Jan de Wijer, predikant van de Thomaskerk.

Voor de organisatie, communicatie en bedrijfsvoering zoeken wij een Kwartiermaker/coördinator die samen met de predikant het programma organiseert en leidt. Het betreft een functie van 0.6 fte voor de periode van vooralsnog twee jaar.

De Thomaskerkgemeente is een actieve gemeente, gehuisvest in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. In dit bijzondere gebouw, in de jaren 60 ontworpen door architect Karel Sijmons, vinden gemeentelijke activiteiten plaats, waaronder de zondagse eredienst. Daarnaast wordt de Thomaskerk intensief door andere partijen gebruikt, die hiervoor ruimtes huren. In het Thomastheater vinden met enige regelmaat culturele programma’s plaats. De Thomaskerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De merknaam De Thomas verbindt al deze activiteiten tot een huis om op verhaal te komen, waar iedereen welkom is, gelovig of niet.

In 2019/2020 is tijdelijk een programmamaker aangesteld om de vernieuwing van de programma’s en de communicatie vorm te geven, waaronder een geheel nieuwe website. Ook is gewerkt aan aanpassingen in de organisatie, dienstverlening en beheer van het gebouw in de toekomst. Op basis van de bevindingen in de afgelopen periode is een businessplan opgesteld en is subsidie aangevraagd en gekregen van de PKA, voor de komende twee jaar.

Het programma kent de volgende doelen:

 • Realisatie van de inhoudelijke programma’s zoals verwoord in het businessplan.
 • Aanpassing van het gebouw, de voorzieningen, de verhuur en de facilitaire organisatie aan de vereisten van het programma.

Taken en verantwoordelijkheden kwartiermaker

 • Ontwerpen van de organisatie conform het businessplan
 • Werving en selectie van de aan te stellen medewerkers voor programmering en communicatie, dan wel voortzetting huidige dienstverbanden (al dan niet op zzp-basis)
 • Leiding geven aan de medewerkers binnen het cluster van de kwartiermaker
 • Faciliteren van de programma’s van de Thomas ten aanzien van ondersteuning, faciliteiten, communicatie en aspecten samenhangend met het gebouw
 • Zorgdragen en (laten) uitvoeren van de communicatiestrategie en de social media activiteiten
 • Organiseren extern netwerk en zorgdragen voor onderhouden van het netwerk, door de predikant, het bestuur en de kwartiermaker zelf
 • Werven van fondsen ten behoeve van de doelen van De Thomas
 • Opstellen van een begroting en monitoring via kwartaalrapportages
 • Meedenken en –werken aan mogelijke aanpassingen in het gebouw ten behoeve van de programmering.

Plaats in de organisatie
De kwartiermaker komt in dienst bij de PKA, zoals alle medewerkers van de Amsterdamse kerken, maar wordt feitelijk aangestuurd door De Thomas.

De kwartiermaker legt verantwoording af aan het bestuur, de kerkenraad, waarbij twee leden van de kerkenraad, onder wie de voorzitter, het eerste aanspreekpunt zijn. De kwartiermaker vormt samen met de predikant de dagelijkse leiding van het programma De Thomas.
De kwartiermaker zal leiding geven aan een team dat bestaat uit de programmamakers (op zzpbasis), de communicatiemedewerker(s), de koster en hulpkosters, alsmede een aantal vrijwilligers voor omschreven taken. Een aantal medewerkers binnen het team van de kwartiermaker wordt inhoudelijk aangestuurd door de predikant, met name de programmamakers.

Functievereisten en gewenste ervaring, competenties

 • Een bedrijfskundige opleiding op minimaal HBO-niveau
 • Kennis en ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken
 • Actieve inzet op en benutting van de diverse social media
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
 • Leidinggevende en samenwerkende vaardigheden
 • Affiniteit en bekendheid met het werken voor een kerkelijke organisatie
 • Open persoonlijkheid en sterke communicator, goede netwerker.

De functie is gewaardeerd op niveau 10 conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers. Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van een jaar met de mogelijkheid van verlenging voor nog een keer.

Meer informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Roeleke Vunderink, voorzitter bestuur, i.r.vunderink@planet.nl.
Uw reactie kunt u zenden naar vacature@dethomas.nl, deze ontvangen wij graag uiterlijk 28 juni 2021.
Gesprekken zullen worden gehouden op 29 juni en 2 juli 2021, zowel ‘s middags als ‘s avonds.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bron: De Thomas

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu