Werkgever?
| t/m 16 maart 2022

Lid van de Commissie Steunverlening

De Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een Lid van de Commissie Steunverlening (vrijwilliger).

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan het beoordelen van subsidieaanvragen voor projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het voortbestaan, de verdieping in het geloofsleven en/of groei van de plaatselijke gemeente? Dan kom je als geroepen! Met jouw kennis en inzicht draag je vanuit deze commissie bij aan de opbouw van vitale gemeenten.

De Commissie Steunverlening (www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas) beslist in opdracht van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de toezegging van subsidies aan plaatselijke gemeenten die financiële steun nodig hebben om een vernieuwend plan uit te voeren. De Commissie Steunverlening let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. De investeringen zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

De commissie die de aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwillige leden met verschillende deskundigheden en met een landelijke spreiding. Vanwege het verstrijken van de termijn van een van de leden, zijn we op zoek naar een nieuw lid uit het noorden van Nederland.

Wat vragen wij?
We zoeken iemand die kennis van en affiniteit heeft met het plaatselijk gemeenteleven. Je bent meelevend lid van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je beschikt over de deskundigheid en vaardigheden om subsidieaanvragen, inclusief begrotingen, te beoordelen. Ook heb je affiniteit met het financieel beheersmatige aspect van kerk-zijn. Te denken valt aan CCBB werk, werk voor de classis etcetera. Je bent goed op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Je woont vijf keer per jaar een commissievergadering (plus voorbereidingstijd) bij. Op de vergadering wordt de voortgang van de eigen activiteiten besproken, wordt de koers bepaald en worden subsidieaanvragen beoordeeld. Daarnaast is er een jaarlijkse beleidsdag (plus voorbereidingstijd)
waarop de commissie nadenkt over de speerpunten van subsidieverlening voor het komende jaar.

Wij zoeken iemand, die bij voorkeur woonachtig is in het noorden van Nederland (Groningen-Drenthe-Friesland). Gezien de samenstelling van de Commissie moedigen we vooral vrouwelijke kandidaten aan om te solliciteren.

Wat bieden wij?
Je gaat deel uitmaken van een actieve en betrokken commissie. Als lid kom je in aanraking met heel diverse subsidieaanvragen en problematieken binnen het landschap van de Protestantse Kerk in Nederland. Je krijgt daarmee inzicht in de landelijke vraagstukken en de mogelijkheid tot het
onderhouden van contacten met verschillende gremia binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Uiteraard ontvang je een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Geïnteresseerd?
Je kunt je reactie richten aan de Commissie Steunverlening via het e-mailadres steunverlening@protestantsekerk.nl. Via dit adres, of via telefoonnummer 06-52665957, kan ook om meer informatie worden gevraagd. De sluitingsdatum voor de vacature is 16 maart 2022. De commissie zal uit haar midden een selectiecommissie samenstellen, daarbij ondersteund door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De uiteindelijke benoeming zal plaatsvinden op voordracht van de Commissie Steunverlening door de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu