Werkgever?
| t/m 31 oktober 2021

Lid van de Commissie Steunverlening

De Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een Lid van de Commissie Steunverlening (vrijwilliger).

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan het beoordelen van subsidieaanvragen voor projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het voortbestaan, de verdieping in het geloofsleven en/of groei van de plaatselijke gemeente? Dan kom je als geroepen! Met jouw kennis en inzicht draag je vanuit deze commissie bij aan de opbouw van vitale gemeenten.
De Commissie Steunverlening (www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas) beslist in opdracht van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de toezegging van subsidies aan plaatselijke gemeenten die financiële steun nodig hebben om een vernieuwend plan uit te voeren. De Commissie Steunverlening let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. De subsidies zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.
De commissie die de aanvragen beoordeelt bestaat uit vrijwillige leden met verschillende deskundigheden en met een landelijke spreiding.

Wat vragen wij?
We zoeken iemand die uiteraard kennis van en affiniteit heeft met het plaatselijk gemeenteleven. Je bent ook zelf meelevend lid van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je beschikt over de deskundigheid en vaardigheden om subsidieaanvragen, inclusief begrotingen, te beoordelen.
Ook heb je affiniteit met het financieel beheersmatige aspect van kerk-zijn. Te denken valt aan CCBB werk, werk voor de classis etcetera. Je bent en houdt je goed op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Synodebesluiten e.d..
Je woont vijf keer per jaar een commissievergadering bij. Op de vergadering wordt de voortgang van de activiteiten besproken, wordt de koers bepaald en de subsidieaanvragen beoordeeld. Daarnaast is er een jaarlijkse beleidsdag waarop de leden van de commissie stil staan bij wat ze doen en gaan doen. Uiteraard vragen de vergaderingen en de beleidsdag ook voorbereidingstijd.

Wat bieden wij?

Je kunt jouw expertise kwijt in een actieve en betrokken commissie. Je komt in aanraking met heel diverse subsidieaanvragen en problematieken binnen het landschap van de Protestantse Kerk in Nederland. Je krijgt daarmee inzicht in de landelijke vraagstukken binnen de Protestantse Kerk in
Nederland en de mogelijkheid tot het onderhouden van contacten met verschillende gremia binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Uiteraard ontvang je een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Geïnteresseerd?
Je kunt je reactie tot uiterlijk 31 oktober 2021 sturen naar de Commissie Steunverlening via het e-mailadres steunverlening@protestantsekerk.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne de Leeuw, tel. 030-8801628.
De commissie zal uit haar midden een selectiecommissie samenstellen, daarbij ondersteund door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
De uiteindelijke benoeming zal plaatsvinden op voordracht van de Commissie Steunverlening door de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu