Werkgever?
| t/m 14 augustus 2021

Medewerker bedevaarten

Het Aartsbisdom Utrecht is één van de bisdommen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en zoekt een Medewerk(st)er bedevaarten voor een taakomvang van maximaal 0,5 fte (19,75 uur).

Taken die bij deze functie behoren:
De medewerk(st)er zal – onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor bedevaarten en in
nauwe samenwerking met de diocesane werkgroep bedevaarten – de volgende taken vervullen:

 • medeorganisator zijn van diocesane bedevaarten, met name de driejaarlijkse aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes en de jaarlijkse kleinere bedevaarten van het aartsbisdom;
 • contact onderhouden met priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en vrijwilligers in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het pelgrimeren, en deze contacten verder uitbouwen;
 • enthousiasmeren van gezinnen en jongeren voor bedevaarten;
 • promotiemateriaal en andere materialen voorbereiden, in afstemming met de Dienst communicatie van het aartsbisdom;
 • contact onderhouden met bedevaartorganisaties;
 • stimuleren van kleinere bedevaarten in eigen bisdom/land;
 • samenwerken met de jongerenwerk(st)er van het aartsbisdom, onder meer met het oog op de Wereldjongerendagen.

Om deze functie goed te kunnen vervullen, verwachten wij dat de kandidaat:

 • praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
 • bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in organisatorisch opzicht bij het pelgrimeren;
 • initiatieven toont, organisatorisch en communicatief sterk is, goed kan samenwerken en mensen weet te stimuleren en te enthousiasmeren;
 • beschikt over goede schrijfvaardigheid en goede vaardigheden op het terrein van sociale media;
 • in het bezit is van een rijbewijs B.

Het Aartsbisdom Utrecht biedt:

 • een salaris, passend bij uw opleidingsniveau, leeftijd en ervaring; goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13de maand, adv-dagen en een goed pensioen (PFZW). Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor bepaalde tijd, in beginsel voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is daarna een verlenging mogelijk.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen schriftelijk en/of per e-mail vóór 15 augustus a.s. te worden gericht aan: Aartsbisdom Utrecht, t.a.v. mgr. drs. H.W. Woorts, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht - e-mail: woorts@aartsbisdom.nl.

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij dhr. G.L.M. Lokate, coördinator bisdombedevaarten: lokate@aartsbisdom.nl.

Meer informatie over het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl.

Bron: Aartsbisdom.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu