Werkgever?
| t/m 30 november 2021

Medewerker voor Ecokerk

Ecokerk zet in op integrale ecologie met drie actiepunten: ecospiritualiteit, ecopraktijk en deelname aan maatschappelijk debat en politieke acties. Ecokerk richt zich tot het brede kerkveld: bisdommen, parochies, congregaties, bewegingen en organisaties, het middenveld en de solidariteitsorganisaties van het NRV. Voor Ecokerk wil het NRV overgaan tot de aanwerving van een halftijds Medewerker, vanaf 1 januari 2022.

Taakinhoud:
De medewerker legt voor Ecokerk de focus op een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium, zoals parochiecentra, vergader- en feestzalen, jeugdlokalen, sociale centra, tweedehandswinkels voor kwetsbare gezinnen, bezinningscentra, enz.

De medewerker:

  • coördineert het project ‘investeren in klimaatneutraal vastgoed van kerkelijke vzw’s en stichtingen’ onder aansturing van een stuurgroep
  • inventariseert en maakt een overzicht van het kerkelijk vastgoed en van de noden en vragen op vlak van klimaatneutraliteit
    maakt afspraken met experten en brengt hun deskundigheid in
  • ondersteunt medewerkers van bisdommen, organisaties en medewerkers van kerkelijke vzw's die gebouwen bezitten in hun zoektocht naar verduurzaming van dat vastgoed, door het inbrengen van externe expertise en het organiseren van overleg
  • gaat gericht op zoek naar fondsen en mogelijke manieren van financiering voor verduurzamingsprojecten
    informeert ter zake en stelt draaiboeken op met ‘good practices’

Lees hier verder.

Bron: Kerknet.be

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu