Werkgever?

Medewerker zingeving

Woonzorggroep GVO is een woonzorgnetwerk van tien autonome ouderenvoorzieningen verspreid over gans West-Vlaanderen. Bij Woonzorggroep GVO is een vacature ontstaan voor een Medewerker zingeving. Een medewerker die binnen meerdere voorzieningen van onze woonzorggroep de stuwende kracht is op vlak van zingeving ten aanzien bewoners, familie en medewerkers. Jobtime is in onderling overleg bespreekbaar.

Meer concreet:

  • Je zal bewoner(s), familieleden en medewerkers begeleiden bij zingevings- en levensvragen. Deze vragen komen bovendrijven op breukmomenten in een mensenleven. Zulke breukmomenten zijn de verhuis naar een woonzorgcentrum, confrontatie met ziekte en verlies, hoge ouderdom.
  • Je begeleidt onze bewoner(s), hun naasten en onze medewerkers door middel van actief luisteren, het organiseren van individuele of (groeps)gesprekken en het oordeelkundig gebruik van symbolen en rituelen.
  • Je zoekt samen met de bewoner, familie en of medewerkers naar wat hem/haar/hun kracht en inspiratie kan blijven geven. Je sluit daarbij aan bij het levensverhaal en de levensbeschouwelijke achtergrond van de zorgvrager.
  • Je zoekt naar en vindt samen met de bewoner(s), familieleden en medewerkers passende rituelen, sacramenten en symbolen.
  • Je respecteert de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van onze bewoner en zijn/haar familie.

Lees hier verder

Bron: Woonzorggroep GVO

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu