Werkgever?
| t/m 4 december 2022

Meerdere predikanten

De Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuidwest bestaat sinds 2013 en is een samenvoeging van diverse wijkgemeenten. De wijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Den Haag. De wijkgemeente heeft momenteel drie kerkgebouwen in gebruik en wordt bestuurd door één wijkkerkenraad. Elke locatie beschikt over een locatiecommissie waaraan taakdragers, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester, ouderlingen, een pastoraal werker (0,5 fte per locatie) en een predikant kunnen deelnemen.

Het deel uitmaken van een wijkgemeente vraagt van alle betrokkenen om een flexibele, open en coöperatieve opstelling, of het nu gaat om beroepskrachten (predikanten, pastoraal werkers, kosters, musici), vrijwilligers (van leden van de kerkenraad tot liturgiecommissie) en de betrokkenen bij de vele diaconale projecten die aan de locaties verbonden zijn.

Vacatures
Voor elk van de drie locaties zijn wij op zoek naar een Predikant (m/v) voor de volgende omvang.

  • Locatie Abdijkerk: 0,5 fte
  • Locatie Shalomkerk: 0,5 fte
  • Locatie Bosbeskapel: 0,7 fte

Waarbij geldt dat een combinatie van de vacatures voor de Abdijkerk en de Shalomkerk tot een volledige omvang van 1 fte eveneens mogelijk is.

De profielschetsen behorende bij de vacatures zijn te downloaden via onderstaande links.

Reageren op de vacatures, evenals het eventueel opvragen van meer informatie, kan via de secretaris van de beroepingscommissie: robbertdenhartog@gmail.com. Uw reactie ontvangen wij graag voor 5 december 2022.

Schets van de wijkgemeente
Inleiding
De Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk zijn betrokken en open kerkgemeenschappen waar plaats is voor iedereen, mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en het omzien naar elkaar en de (directe) omgeving centraal staan.
De wijkgemeente kan omschreven worden als veelkleurig waar het gaat om de theologische ligging, van betrekkelijk traditioneel protestants tot redelijk vrijzinnig en oecumenisch. We delen een open houding waarbij veel ruimte is voor vragen, persoonlijke spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
Oudere gemeenteleden vormen de meerderheid in de wijkgemeente. Tegelijkertijd zijn er wel kleine groepen van jongeren die op eigen wijze betrokken zijn. De ouderen zijn graag bereid zich in te zetten voor kleinere en ook grotere taken, de jongeren investeren eveneens veel tijd in de kerk en activiteiten.

Missie wijkgemeente Zuidwest
De wijkgemeente Zuidwest heeft in 2021 de volgende missie geformuleerd: Als geloofsgemeenschap proberen wij in Den Haag Zuidwest Jezus te volgen door om te zien naar elkaar, open te staan voor alle mensen die op onze weg komen en een verbindende rol te spelen in de samenleving. Wij vieren, leren en dienen om zo Gods heil zichtbaar te maken in onze tijd.

  • Vieren doen wij in de wekelijkse eredienst en de diensten en vespers rond speciale gelegenheden. Vieren is nauw verbonden met woorden als bidden, danken, zingen, spelen, delen en zegenen.
  • Leren zien wij als een voortgaande bezinning op de uiteenlopende ervaringen in het dagelijks leven, zowel in de kleine als in de grote wereld. Hoe verbinden wij al die menselijke ‘contrastervaringen’ met Bijbelse verhalen en met leven, dood en opstanding van Jezus Christus?
  • Dienen vloeit als praktische consequentie voort uit vieren en leren. Tegelijkertijd is dienen ook weer een bron van vieren en leren. Dienen staat voor een houding waarmee we als gemeenteleden (werk, buurt, organisatie) en wijkgemeente (diaconie, projecten) in de kerk, de wijk en de wereld staan.

Overige informatie

Bron: Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu