Werkgever?
| t/m 9 augustus 2021

Missionair voorganger

Ben jij degene die het als roeping ervaart om in het multiculturele Veenendaal samen een veelkleurige geloofsgemeenschap te leiden? In verband met het vertrek van onze huidige voorganger zijn wij op zoek naar een Missionair voorganger (0,8 – 1,0 fte).

Wie zijn wij?
De Internationale Christelijke Familie (ICF) van Veenendaal is een veelkleurige christelijke geloofsgemeenschap. We bieden doordeweeks en op zondag een geestelijk thuis aan migranten en medelanders. We ontvangen regelmatig gasten, waaronder ook moslims. We willen graag dat de volken Jezus vinden, leren volgen en gaan verkondigen. We houden wekelijkse samenkomsten, waar mensen van zo’n twintig verschillende nationaliteiten met elkaar zingen en bidden in diverse talen, luisteren naar het Woord van God en de maaltijd gebruiken.
Doordeweeks is er een aantal huiskringen. Hier worden relaties gebouwd en ontstaat groei in persoonlijk geloof. Er zijn mannen- en vrouwenactiviteiten gericht op onderling contact en verdieping. Voor kinderen is er elke zondag bijbelclub en in de vakanties worden er speeldagen georganiseerd waar kinderen ook vriendjes mee kunnen nemen. Voor jongeren zijn er drie leeftijdsgroepen die elkaar met enige regelmaat treffen.
Er is grote diversiteit in maatschappelijk en cultureel opzicht, maar ook op het gebied van geloof en beleving. Er wordt veel gedaan op sociaal-maatschappelijk terrein, in de vorm van bijvoorbeeld taallessen en praktische hulp. We zien talrijke kansen om in contact te komen met de 10.000 mensen van bijna 100 verschillende nationaliteiten in Veenendaal.
ICF werkt nauw samen met de lokale kerken. We zijn een zelfstandige gemeenschap, we worden gesteund door acht andere kerkgenootschappen. We zijn een Protestantse Pioniersplek en betrokken bij ICP en zo verbonden met een landelijk netwerk.
De zondagse bijeenkomst wordt bezocht door ongeveer 120 volwassenen en kinderen. Daaromheen is een grote groep van honderden mensen met wie we (on)regelmatig contact hebben.

Wie zoeken we?
Je hebt een hart voor God en voor mensen met verschillende etnische achtergronden en kunt goed overweg met diversiteit, zowel kerkelijk als cultureel. Je bent een bruggenbouwer die steeds zoekt naar verbinding tussen individuen en groepen. Je ziet het als een uitdaging om de jonge geloofsgemeenschap op te bouwen en mee te nemen in het navolgen van Jezus. Vanuit een heldere visie en een duidelijke leiderschapsstijl kan je mensen van verschillende culturele achtergronden inspireren, coachen en richting geven. Dat doe je steeds in samenwerking met de Gemeente Leiding en met alle andere vrijwilligers. Zo bouw je aan de volgende fase van de groei. Je laat je leiden door Gods Geest, je hebt een handen-uit-de-mouwen mentaliteit en reageert flexibel op onverwachte situaties.
We zijn op zoek naar iemand die als 'gezicht' van de gemeenschap ook een rol kan spelen in de netwerken om de gemeenschap. De geloofwaardigheid van het evangelie op zondag wordt namelijk in onze visie in belangrijke mate bepaald door jouw zichtbaarheid op andere momenten.

Wat zien we als kerntaken?

  • Het voorgaan in de samenkomsten en richting geven met bijbelgetrouw onderwijs
  • Het zelf actief zijn in evangelisatie met daden en woorden richting de doelgroep
  • Visievorming in samenwerking met de Gemeente Leiding
  • Coachen en toerusten van bestaand en nieuw leiderschap
  • Ontwikkelen van onderwijs en discipelschap
  • Leiding geven aan en verlenen van (crisis)pastoraat

Wat zien we als vereisten?

  • Een afgeronde theologie-opleiding op minimaal HBO-niveau of gelijkwaardig
  • Ervaring met leidinggeven in een missionaire setting
  • In Veenendaal (willen) wonen
  • Ruime ervaring met multiculturaliteit en diversiteit

Wat bieden we?
ICF is een bloeiende missionaire gemeenschap. Wij bieden een mooie plek om verder te bouwen aan wat er na ruim tien jaar gemeente stichtend werk staat. De salariëring is passend voor de functie. Afhankelijk van wat je meebrengt en zelf wilt, zoeken we met je naar een passende inzet van 0.8-1.0
FTE. ICF doet mee in het netwerk van ICP en is onderdeel van de Protestantse Pioniersplekken van de PKN.

Belangstelling?
Maakt deze advertentie iets bij je los? Denk je dat het mogelijk is dat God jou op het oog heeft om te dienen op deze mooie plek in Zijn Koninkrijk? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Je brief met CV kun je tot 10 augustus opsturen naar St. Netwerk-ICF Veenendaal, t.a.v. Edwin Struik, info@icfveenendaal.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 augustus.

Wil je meer informatie? Kijk op www.icfveenendaal/voorganger of neem contact op met Edwin Struik, voorzitter van het selectiecommissie (06 51 15 32 69).

Bron: ICF Veenendaal

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu