Werkgever?
| t/m 31 januari 2022

Organist-pianist

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten zoekt een Organist-pianist functieniveau II (ca. 20-25 diensten per jaar; circa 0,05 fte).

Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een levendige gemeente, betrokken op elkaar, het dorp en de samenleving. De gemeente is een mix van zowel mensen uit de omgeving, als mensen die hier zijn komen wonen. De zondagse diensten vieren we in de prachtige 1000 jaar oude Martinuskerk, met aandacht voor de liturgie van eeuwen geleden én van 2021 en altijd met zang en muziek. Aan onze gemeente zijn twee professionele kerkmusici verbonden: een organist en een cantor. Voor circa 20-25 diensten per jaar zoeken wij een 2e organist-pianist.

Onze gemeente kent een groot aantal musici, zowel instrumentalisten als zangers, die met enige regelmaat meewerken aan de vieringen. Participatie van gemeenteleden in de vieringen vinden we belangrijk; een goed middel om de beleving van het kerk-zijn met elkaar te vergroten. Er is een pool van
zangers waaruit regelmatig een projectkoor van wordt samengesteld. Er worden periodiek (semi-) professionele muzikanten ingehuurd om de vieringen muzikaal te omlijsten.

Ook de jeugd proberen we muzikaal bij de diensten te betrekken. Via een projectkoor of als instrumentalisten laten we kinderen en jongeren graag meewerken aan de vieringen. In het verleden heeft een aantal keren een grootschalige theaterdienst plaatsgevonden, die grotendeels door vrijwilligers en externe krachten werd geleid. Het idee is om in 2022 weer een dergelijke theaterdienst te organiseren. Hierbij is het denkbaar en wenselijk dat de kerkmusici (cantor, organist, pianist) een rol gaan spelen op muzikaal-inhoudelijk gebied (koorzang, solozang, arrangeren, repetities leiden, enz.).

Omdat de piano steeds nadrukkelijker als begeleidingsinstrument van zowel gemeentezang als van projectkoren en solisten wordt ingezet, zoeken wij nadrukkelijk een organist met ook een goede pianovaardigheid.

Van de organist-pianist vragen wij dat deze:

 • Afgestudeerd is aan het conservatorium met als hoofdvak orgel aangevuld met het Praktijkdiploma Kerkmuziek;
 • de gemeentezang op zon- en feestdagen (circa 20-25 diensten) deskundig wil begeleiden op zowel beide orgels als piano;
 • het klein onderhoud van het instrumentarium uitvoert (stemmen tongwerken, kleine gebreken verhelpen);
 • eigen liedzettingen en andere muziek kan harmoniseren;
 • (zo mogelijk) de begeleiding van rouw- en trouwdiensten uitvoert;

Voor onze kerkmusici geldt dat:

 • De kerkmusici goed kunnen samenwerken met elkaar, de predikanten en andere musici (zowel amateurs als (semi-)professionals);
 • de kerkmusici met open vizier kunnen kijken naar de ideeën en wensen van de predikanten en gemeenteleden t.a.v. eredienst;
 • de kerkmusici bereid zijn ‘out-of-the-box’ te denken voor wat betreft liederen uit verschillende genres;
 • de kerkmusici een goede kwaliteit van de uitvoering van de kerkmuziek nastreven;
 • de kerkmusici zich kunnen vinden in het kerkmuzikale beleidsplan van onze gemeente en ideeën uitwerken om dit beleidsplan uit te voeren;
 • de kerkmusici kinderen, jongeren en ouderen willen enthousiasmeren en begeleiden bij hun muzikale aandeel in de eredienst;
 • de kerkmusici de betrokkenheid van gemeenteleden bij de eredienst verder gaan vergroten door meer interactieve elementen (zoals wisselzang en responsies) en muzikale bijdragen (instrumentaal en vocaal) te initiëren;
 • de kerkmusici naast het zingen/begeleiden van liederen ook ruimte geven aan instrumentale invulling van liturgische onderdelen, waarbij geluisterd kan worden. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan akoestische muziek.

Wij bieden:

 • Een muzikaal veelkleurige gemeente waar veel aandacht en ruimte is voor muziek in de liturgie;
 • de ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien om de participatie van de gemeente in de liturgie en muziek te verhogen;
 • een plezierige werkomgeving in de eeuwenoude, intieme en goed akoestische Martinuskerk;
 • de organist-pianist krijgt de beschikking over het één-klaviers hoofdorgel (vrijwel geheel origineel Naber, 1836, 12 stemmen en volledig pedaal), een twee-klaviers kabinetorgel (Blank, 1980, in dezelfde stemming als het Naberorgel) en een piano;
 • de mogelijkheid om op de orgels te studeren en/of les te geven;
 • aanstelling en salariëring geschiedt volgens de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers van de PKN en is afhankelijk van opleidingsniveau, leeftijd en ervaring.

Na een eerste selectie uit de sollicitatiebrieven nodigen wij kandidaten uit voor een gesprek. Een voorspeelmoment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De aanstelling is voor de periode van één jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde
tijd.

Een informatiepakket over de gemeente met o.a. het kerkmuzikale beleidsplan, een recente editie van KerkZin en een voorbeeld Orde van Dienst vindt u op onze website maar sturen wij u op aanvraag ook graag toe.

Ook organisten in het bezit van bevoegdheidsverklaring III met een goede pianovaardigheid nodigen wij graag uit te solliciteren.

Voor meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Jan-Harmen de Goeijen (kerkrentmeester), jh@degoeijen.nl, 06-25438859.

Uw sollicitatie, voorzien van korte motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk 31 januari 2022 tegemoet op bovengenoemd emailadres.

Bron: Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu