Werkgever?
| t/m 14 september 2021

Parochieassistent

De federatie Jabbeke Varsenare is op zoek naar een Parochieassistent om, in nauwe samenwerking met de priester en het team, de werking te ondersteunen en verder uit te bouwen. Indiensttreding: najaar 2021.

Taakomschrijving
Beleid voeren

  • Actieve deelname aan de bijeenkomsten en overlegmomenten van de pastorale beleidsploeg. Zo nodig helpen bij de opmaak van de agenda, verslag maken en opvolgen van de gemaakte afspraken.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid in de overgang van de federatie naar een pastorale eenheid.
  • Contacten onderhouden met het bisdom, diocesane werkgroepen...
  • Administratieve taken opnemen waar nodig.

Liturgie en gebed

  • Occasioneel voorbereiden en meewerken aan weekendvieringen, gebedsmomenten van bijzondere groepen.
  • Occasioneel meewerken aan eerstecommunievieringen, schoolvieringen enz.
  • Eventueel op langere termijn: voorbereiding en leiden van uitvaarten in een woord- en gebedsdienst.

Verkondiging en catechese

  • Eindverantwoordelijkheid voor vormselcatechese en -vieringen. Coördinatie van de bijeenkomsten en uitwerken van de inhoud samen met de medewerkers. Opvolgen, in overleg met het secretariaat, van de administratie daaromtrent.
  • Op termijn: mee uitbouwen van doopcatechese en huwelijksvoorbereiding.

Lees hier verder.

Bron: Kerknet.be

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu