Werkgever?

Pastor / pastoraal werker

De Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek Dovenpastoraat, gevestigd Parade 11, 5211KL ’s-Hertogenbosch, zoekt een Pastor/ pastoraal werker (v/m), 0,5 fte voor de volgende werkzaamheden:

 • pastorale huisbezoeken
 • het werven, vormen en begeleiden van dove vrijwilligers
 • het mede leiding geven aan onze kleine organisatie
 • de inhoudelijke aspecten en pastorale begeleiding van gemeenschapsopbouwende activiteiten en evenementen, zoals bedevaarten, nationale bijeenkomsten, themadagen, activiteitendagen
 • het opzetten en begeleiden van vormingsaanbod en katechese bij doven volwassenen en dove kinderen
 • bemiddeling bij of het zelf voorgaan in liturgische vieringen, in aan doven aangepaste liturgische vormen
 • bemiddeling bij individuele sacramententenbediening
 • het onderhouden van contacten met dovenverenigingen, dovenorganisaties, het protestants-christelijk dovenpastoraat, zorg- en onderwijsinstellingen voor doven
 • het geven van informatie aan katholieke parochies en andere instellingen waarmee dove mensen in contact zijn.

Functie-eisen

 • praktiserend rooms-katholiek
 • theologische opleiding aan een door het Bisdom ’s-Hertogenbosch erkende opleiding
 • affiniteit met de dovencultuur en de dovengemeenschap
 • goede communicatie met doven, beheersing van de Nederlandse Gebarentaal, of de bereidheid zich daarin verder te bekwamen tot op het niveau van minimaal B2, bij voorkeur C1 van het Europees Referentiekader
 • een dove kandidaat heeft de voorkeur
 • ervaring in het basispastoraat strekt tot aanbeveling
 • geldig rijbewijs

Het Rechtspositiereglement Pastoraal Werkers voor de Nederlandse bisdommen is van toepassing. Salariëring volgens salarisschaal 10 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de periodieken 0 tot en met 13. Dit salaris wordt betaald vanuit een fonds dat daartoe subsidie verstrekt. Deze subsidie wordt om de vijf jaar geëvalueerd.
De betrokken pastor/pastoraal werker zal werknemer zijn van het Katholiek Dovenpastoraat, en op voordracht van het bestuur van het Katholiek Dovenpastoraat worden benoemd door de bisschop van ’s-Hertogenbosch en op diens verzoek ook van de andere Nederlandse bisschoppen een pastorale zending ontvangen.

Voor meer informatie:
Prof. em. Marcel Broesterhuizen, m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl.

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan:
Per e-mail: bestuur@doofenkatholiek.nl
Per post: Katholiek Dovenpastoraat
Parade 11
5211KL ’s-Hertogenbosch

Bron: Doofenkatholiek.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu