Werkgever?
| t/m 24 mei 2021

Pastoraal – Diaconaal Ouderenwerker

De Protestantse Gemeente Julianadorp zoekt een Pastoraal – Diaconaal Ouderenwerker voor het begeleiden van gemeenteleden op leeftijd bij praktische, levens- en geloofsvragen.

De Protestantse Gemeente Julianadorp is een open, enthousiaste, betrokken en zich steeds vernieuwende kerkelijke gemeenschap in de kop van Noord-Holland. In de afgelopen jaren startten we projecten om de relatie met het dorp te versterken en startten we een pioniersproject voor jonge ouders in het dorp. We zijn nu toe aan een volgend vernieuwend initiatief, ditmaal op het gebied van ouderenpastoraat én diaconaat. We zoeken een ouderenwerker die sterk is op het gebied van pastoraat én die de weg weet in de zorg en op het terrein van maatschappelijke hulpverlening. Je bent zo nodig een wegwijzer en je helpt onze gemeenteleden op leeftijd (80+) bij het regie houden over hun eigen levensvragen.

We verwachten van je dat je in staat bent:

  • om gemeenteleden op leeftijd te begeleiden bij hulp-, zorg-, levens- en geloofsvragen.
  • om gemeenteleden op leeftijd zo nodig te helpen regie te nemen bij het zoeken naar een relevante zorg- of maatschappelijke instantie. Je neemt de regie nooit over.
  • om relevante maatschappelijke instanties en de routes ernaartoe op het gebied van zorg en maatschappelijke hulpverlening in de kop van
    Noord-Holland in kaart te brengen.
  • om opgedane kennis op het te ontwikkelen grensgebied van pastoraat en diaconaat 2x per jaar te delen en zo ouderlingen, diakenen en andere
    betrokkenen toe te rusten.

Voorgaan in kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Julianadorp maakt geen deel uit van je aanstelling; hetzelfde geldt voor voorgaan in uitvaartdiensten. Desalniettemin strekt ervaring met het voorgaan in uitvaartdiensten wel tot aanbeveling.

Je bent als pastoraal diaconaal ouderenwerker pionierend, toegankelijk, verbindend en je werkt graag samen. Je hebt een luisterend oor, een open oog, een warm hart en weet te verwijzen.

Je hebt een pastoraal-theologische opleiding op hbo-niveau, en/of je bent op hbo-niveau opgeleid in de wereld van zorg, maatschappelijke hulpverlening of geestelijke (gezondheids)zorg. Ligt je zwaartepunt op één van beide terreinen (pastoraat óf diaconaat), geef dan aan hoe je je
ontwikkeling op het andere terrein voor ogen ziet. Je hebt affiniteit met de breedte van de protestants-christelijke geloofstraditie en een kerkelijke
achtergrond en je weet je verbonden met levens en geloofsvragen én antwoorden van gemeenteleden op leeftijd.

Je werkt als pastoraal diaconaal ouderenwerker samen met onze voorganger. Je wordt in je werk begeleid door de stuurgroep Pastoraat en diaconaat mét en voor gemeenteleden op leeftijd.

We zullen je aanstellen als kerkelijk (mede)werker voor 9 uur per week (0,25 fte) in schaal 8. Aanstelling als kerkelijk werker vindt plaats als je aan de voorwaarden van de PKN voor aanstelling voldoet; anders word je aan gesteld als kerkelijke medewerker. Je aanstelling, met een proeftijd van 2 maanden, is voor 1 jaar en kan verlengd worden tot maximaal drie jaar.

Interesse?
Reageer uiterlijk 24 mei 2021 door het sturen van een mail met motivatie, inclusief je cv naar PDOWJulianadorp@gmail.com. De gesprekken vinden plaats op 11 en 12 juni.

Aanvullende informatie kun je opvragen bij Anneke Biersteker (0223 642391 of 06 4965 2797). Zij is voorzitter van de bovengenoemde stuurgroep.

Bron: Protestantse Gemeente Julianadorp

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu