Werkgever?
| t/m 14 maart 2023

Classispredikant voor de classis Zuid-Holland Noord

De Protestantse Kerk Nederland zoekt een Classispredikant voor de classis Zuid-Holland Noord (36 uur, 1 fte).

Wilt u met uw kennis en ervaring een verbindende rol spelen binnen de gemeenten van de classis Zuid-Holland Noord, de bestuurlijke taken binnen de classis oppakken en de classicale vergadering vertegenwoordigen? Dan komt u als geroepen!

Wie zijn wij?
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De gemeenten binnen de Protestantse Kerk zijn ondergebracht in 11 classes. In de classis ontmoeten de gemeenten elkaar, vinden zij verbinding en vormen zij een lokale stem binnen de landelijke kerk. De classispredikant is het gezicht van de classis. De classispredikant zoekt de verbinding door kerkenraden te bezoeken, hen te ondersteunen en te bemoedigen en ziet erop toe dat gemeenten hun taak en roeping vervullen. De classispredikant werk nauw samen met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie en heeft regelmatig contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken.

Over de classis Zuid-Holland Noord
Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… en kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. De classis Zuid-Holland Noord is een classis met een rijk geschakeerde diversiteit aan gemeenten: moderne stadsgemeenten, pioniersplekken, dorpskerken in soorten en maten en gemeenten die zich verbonden weten met de Gereformeerde Bond. Van de classispredikant wordt verwacht dat hij/zij zich met deze diversiteit weet te verbinden en in staat is met de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers het gesprek over geloof en roeping te voeren.
De classis telt op dit moment 99 gemeenten waarvan een aantal bestaat uit meerdere wijkgemeenten. Binnen de classis staat samenwerking tussen gemeenten en de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar hoog op de agenda. Wij geloven dat gemeenten geroepen zijn om samen kerk te zijn, door gaven en talenten te delen en elkaar - groot en klein - wederzijds te inspireren en te bemoedigen.

Wat vragen wij?
De functie classispredikant is ontwikkeld in het kader van het project ‘Kerk 2025’ dat in 2014 door de generale synode is gestart. Dit project beoogt een hernieuwde oriëntatie op de kern van kerk-zijn op gang te brengen binnen alle geledingen van de Protestantse Kerk. Vereenvoudiging van de kerkelijke structuren is daarvan een belangrijk aspect.
Hieronder vindt u de belangrijkste documenten over de functie van classispredikant en het project Kerk 2025, het beleidskader en de visienota.

Dit betreft de navolgende documenten:
- Profiel- en functieomschrijving;
- De visienota Van U is de toekomst;
- Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (2015);
- Kerk 2025: een stap verder (2016);
- Beleidskader dienstenorganisatie.

Van de sollicitanten wordt gevraagd dat zij in hun sollicitatie een gemotiveerde voorkeur aangeven voor de classis Zuid-Holland-Noord. In de procedure zal dit een gespreksthema zijn. Daarnaast is het van belang dat de classispredikant in de classis woont of daar wil gaan wonen.

De Protestantse Kerk hecht belang aan diversiteit in het team van classispredikanten en een balans in het aantal mannen en vrouwen. De classis Zuid-Holland Noord onderschrijft dit belang. Om die reden worden vrouwen met nadruk uitgenodigd op deze vacature te solliciteren.

Wat kunt u van ons verwachten?
De classispredikant valt onder de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De functie van classispredikant is ingeschaald in schaal 13 (maximaal € 6.618,72 bruto per maand). De volledige arbeidsvoorwaardenregeling kunt u inzien door
hier te klikken.

Informatie?

Mocht u na het lezen van de documenten nog vragen hebben over de functie, kunt u contact opnemen met mevrouw Erica Doelman, via: classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl.
Informatie over de classis Zuid-Holland Noord is te vinden via www.classiszuidhollandnoord.nl. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met dhr. J. Voet (teamleider HR), dit kan via hr-support@protestantsekerk.nl.

Solliciteren?
U kunt uw sollicitatie richten aan ‘’De leden van de sollicitatiecommissie’’. Stuur uw motivatiebrief samen met uw curriculum vitae uiterlijk 14 maart a.s. naar: vacatures@protestantsekerk.nl.
U wordt verzocht bij uw sollicitatie de naam van de classis en het vacaturenummer 2023-014 te vermelden.

Beoogde startdatum betreft 1 september 2023. De classicale vergadering benoemt, nadat zij de kleine synode gehoord heeft.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu