Werkgever?
| t/m 30 november 2022

Predikant voor Verenigde Protestantse Kerk in Hasselt

Als Verenigde Protestantse Kerk in Hasselt zijn wij, als multiculturele kerkgemeenschap van zeer diverse origine, op zoek naar een Dominee die samen met ons op weg wil gaan als herder en leid(st)er. Het betreft een voltijdse aanstelling.

Verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Predikant
Aansprekende en goed verzorgde erediensten leiden, waarbij de vreugdevolle en bevrijdende boodschap van Jezus Messias in deze en de komende tijd in eigentijdse woorden wordt verkondigd en waarbij naast traditie ook vernieuwing een plek krijgt. & gemeenteleden hierin betrekken.

  • Verlenen van pastorale zorg voor alle leeftijden
  • Voorbereiden en (doen) verzorgen van catechese en toerusting op een wijze die recht doet aan de variëteit binnen onze gemeente. Proberen mensen te betrekken bij allerhande gemeenschapsvormende activiteiten en werk maken van de verbondenheid.
  • Bijdragen aan: jeugdactiviteiten en beleid; vluchtelingen- en migratievraagstukken; & diaconie en diaconale activiteiten.
  • Het bevorderen van communicatie over geloofs- en levensvragen met gevoel en oog voor verscheidenheid van (geloofs)opvattingen in de gemeente en de samenleving.
  • Meewerken aan en gericht zijn op de samenleving en de wereld. Ook in oecumenisch en interlevensbeschouwelijk verband activiteiten (bege)leiden die ook reiken tot buiten de kerkelijke gemeente, met een open en gastvrije houding.
  • Meewerken aan de organisatie en het bestuur van de VPKB en aan de regionale samenwerking
  • Studie en bezinning (op peil houden van de kwaliteit van de ambtelijke beroepsuitoefening), ook als voorbeeld voor de lerende gemeente.

Diploma-eis: de kandidaat-predikant dient over een diploma “Professionele Master in de Protestantse Theologie” te beschikken (of gelijkwaardig academisch niveau) & dit voor te leggen.

Geïnteresseerden kandidaten kunnen het beleidsplan 'Work in progress' van onze gemeente opvragen en kunnen uiterlijk 30 november 2022 hun kandidatuur met c.v. sturen naar onze scriba: Mevr. Rachel Van Acker (rachelva@scarlet.be) en consulent Eric Corthauts (corthauts.eric@scarlet.be / GSM: +32(0)496/290713).

Over arbeidsvoorwaarden & financiële voorwaarden sturen wij graag nadere informatie aan sollicitanten toe.

Bron: Verenigde Protestantse Kerk Hasselt

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu