Werkgever?

Projectleider

De context: het nieuwe interkerkelijk jongerenwerk: Into.The.Wild. (ITW). Dit profiel is een onlosmakelijk onderdeel daarvan. Het is een kersvers opgezet en bewezen initiatief van een grote groep ouders en diverse kerken uit regio Zeist. ITW zoekt een trekker met ervaring in het jongerenwerk. Om kerkgrens overschrijdend aan vitaal en sprankelend jeugdwerk te bouwen. Met een passie voor het geloof en jongeren.

De identiteit en het doel: Je hebt een levend geloof in de opgestane Heer. Doel van ITW is om jongeren (12 – 18+) een plaats te bieden waar ze christelijke jongeren kunnen ontmoeten, waar een netwerk ontstaat en vriendschappen kunnen bloeien. Ook niet-kerkelijke jongeren zijn er welkom.

De opdracht: Je gaat als trekker ITW verder uitbouwen nadat (in de pandemie) een eerste seizoen is neergezet. Ons verlangen is: Jongeren versterken in het geloof, door ze elkaar te laten ontmoeten, in voldoende aantal zodat er wat te ontmoeten valt, structureel. Activiteitenfrequentie: 3 – 4 events per seizoen. De jongere staat centraal, niet de kerkelijke denominatie. Belangrijk: dit jeugdwerk versterkt de kerken, ze concurreert niet.

Vaste ingrediënten: onderlinge ontmoeting, geestelijke verdieping. Het jeugdwerk heeft een heldere opdracht en mandaat van de deelnemende ouders en kerken. Concreet: organiseer het tweede seizoen ‘22 – ’23 en ‘werkpakket’ van drie tot vier avonden. Parallel leren we steeds wat wel en niet werkt en hoe we verder gaan.

Je werkt in opdracht van de ondersteunende stichting van ITW, Silas die het steunen van het werk van ITW als doel. Dat doe je via een heldere opdracht en kader en een groot mandaat. ITW heeft een bestuur bestaande uit de deelnemende kerken en een vertegenwoordiging van jongeren en ouders. Er wordt nauw samengewerkt met een verband van PKN-kerken in Zeist en enkele andere kerken.

De trekker voelt zich geroepen en wil met enthousiasme werken aan het opbouwen en versterken van het geloof van jongeren. Je kerntaken als trekker:

I EEN ONDERNEMENDE INVULLING VAN DE ACTIVITEITEN VAN PLAN ITW.
II GEESTELIJK EN MENSELIJK LEIDERSCHAP.
III PROJECTMATIG EN ORGANISATORISCH LEIDERSCHAP.
IV CREATIEF EN INNOVATIEF LEIDERSCHAP

De randvoorwaarden: (1) HBO/academisch werk- en denkniveau. Een opleiding m.b.t. theologie en/of jongeren is een pré. Bij voorkeur op freelancebasis werken, (2) Je bent actief lid van een protestantschristelijke kerk (of vergelijkbaar kerkverband).

De beloning: marktconform uurtarief voor vergelijkbare freelance opdrachten. Het werkpakket uitgaande van drie - vier activiteiten bedraagt circa 150 uur (circa 35 – 40 uur per event). Eerst wordt een commitment aangegaan voor de eerste drie activiteiten/ avonden. Minstens zo belangrijk: er is een grote groep ouders, jongeren en kerken die graag een doorbraak in duurzaam interkerkelijk jeugdwerk zien ontstaan en bloeien. En die willen helpen. Ook zijn er professionele middelen ter beschikking (leermiddelen, media, etc.).

De roeping: Is deze opdracht jou op het lijf geschreven? Dan zien we je voorstel en motivatie (brief, maar een video erbij mag ook) graag tegemoet via info@intothewild-jeugdwerk.nl. Hierin zien we uiteraard graag terug hoe je ervaring hebt opgedaan met de door ons aangegeven kernkwaliteiten en taken. We zullen je input zorgvuldig behandelen. Maar mogelijk heb je eerst nog wat vragen. Stuur/mail die dan samen met je telefoonnummer, dan komen we er vlot op terug.

Meer weten? Zie:
- intothewild-jeugdwerk.nl/info@intothewild-jeugdwerk.nl (informatie voor jongeren, jeugdwerkers, kerken, fondsen en ouders) 
- https://silas-jeugdwerk.nl/info@silas-jeugdwerk.nl (de ondersteunende stichting).

Bron: ITW

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu