Werkgever?
| t/m 27 april 2023

Projectmedewerker Opbouwwerker pastoraat

De parochie Sint Franciscus zoekt op korte termijn een enthousiaste projectmedewerk(st)er Opbouwwerker pastoraat op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie
De Sint Franciscus parochie is een net gefuseerde parochie, ontstaan uit de Emmausparochie (Apeldoorn) en de HH. Franciscus en Clara parochie (met o.a. Twello, Loenen en Vaassen).
Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een priester, een diaken en een projectmedewerker Kind & Kerk.

Het Opbouwwerk zal zich vooral concentreren rond het eucharistische centrum in Apeldoorn, en in beperkte mate in Twello, Vaassen en Loenen.
De Sint Franciscus parochie bestaat uit plattelandsgemeenten en een stedelijke kern.
De Apeldoornse geloofsgemeenschap kent vele nieuwe Nederlanders onder zijn parochianen.

Het pastoraal beleid is vooral gericht op drie speerpunten:
Leerhuis: Gericht op parochianen, die hun geloof willen verdiepen. Gericht op vrijwilligers die hen helpt bij de ondersteuning van hun taken. Zo speelt het leerhuis mede een belangrijke rol in gemeenschapsopbouw van de parochie.
Kind en Kerk: Aandacht voor de jeugd waarin sacramentencatechese een belangrijke rol speelt. Verder kinderen en (groot)ouders gelovig bij elkaar brengen. Contacten onderhouden met scholen. M.b.v. Godly play bijbelverhalen vertellen.
Zorg voor de kwetsbare mens: Waarin actief, vanuit de spiritualiteit van Sant’Egidio, mensen worden ondersteund die dit nodig hebben. Zoals de kledingbank, Franciscustafel, het straatteam, en zorg voor de vluchtelingen.

Taken:

 • Structuur opbouwen in de parochie waarbij vrijwilligers worden toegerust om nabijheid te realiseren in de geloofsgemeenschap.
 • Diaconale tak van het leerhuis in samenwerking met het pastoraal team verder ontwikkelen.
 • Opzet, toerusten en het versterken van bezoekgroepen.
 • Vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan in uitvaarten.
 • Meewerken aan gezinszondagen en mede activiteiten ontwikkelen voor zondag na de viering.
 • Meehelpen bij het opsporen van geschikte vrijwilligers.

U krijgt een zending van de bisschop en van daaruit werkt u samen met het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen:
Wij verwachten dat u:

 • Praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
 • In het bezit van een diploma HBO of universitair Theologie;
 • Communicatief vaardig en vooral in staat bent mensen te enthousiasmeren en te verbinden;
 • Vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden, dient de voorkeur;
 • Op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in hartelijke samenwerking met de collega’s van het pastoraal team en de vrijwilligers;
 • in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:

 • Collegiale ondersteuning van het pastoraal team;
 • Verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
 • Een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 32 uur;
 • Salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het aartsbisdom.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 28 april a.s. te worden gericht aan:

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoraal team
Kerklaan 18
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat: 0571 274445 of via centraalsecretariaat@franciscusparochie.com.

Bron: Parochie Sint Franciscus

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu