Werkgever?
| t/m 5 augustus 2021

Promovendi

De Faculteit Godgeleerdheid en Religiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft vacatures voor twee Promovendi. Het gaat om twee vierjarige promotieonderzoeken (2,0 fte).

Functieomschrijving
Het onderzoeksproject
De PhD-posities maken deel uit van een groter samenwerkend, internationaal en interdisciplinair onderzoeksteam dat de sociaal-culturele en religieuze betekenissen van granen in Odisha (India) onderzoekt in de context van veranderend overheidsbeleid en nieuwe wereldwijde en lokale waarderingen van granen in verband met discoursen van biodiversiteit, duurzaamheid en voedselzekerheid. De onderhavige oproep heeft betrekking op het door NWO (Nederlandse Onderzoeksraad) gefinancierde onderzoeksproject (meer informatie over dit project hieronder) dat zal worden gehost door de Rijksuniversiteit Groningen. Twee andere complementaire projecten worden gefinancierd door de DFG (Duitse Onderzoeksstichting) en gehost door het Frobenius Instituut voor Onderzoek in Culturele Antropologie (FI, Frankfurt am Main, Duitsland). Voor meer informatie over deze projecten en mogelijkheden voor promotieplaatsen kunt u contact opnemen met de directeur van de FI, prof.hardenberg@em.uni-frankfurt.de ).

Samenvatting van het NWO-project: "Salvage Crops, 'Savage' People: A Comparative Antropological and Archaeobotanical Research of Millet Assemblages in India"; Projectleiders: Dr. Peter Berger (Sociale en Culturele Antropologie) en Prof. René Cappers (Archeologie, Archeobotanie).

Millets, grassen die vooral in Afrika en India worden geteeld, werden vroeger gemarginaliseerd als 'armenvoedsel'. Nu worden ze wereldwijd beschouwd als cruciaal voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN vanwege hun uitstekende voedingswaarde en ecologische eigenschappen. Om gierst te promoten, heeft de Indiase deelstaat Odisha onlangs de "Millets-missie" gestart in regio's die worden bewoond door inheemse volkeren die gierst verbouwen (Adivasis). Landbouwwetenschappers en beleidsmakers erkennen echter de culturele dimensies van de productie van voedselgewassen niet. Terwijl ze gierst nu beschouwen als reddingsgewassen, worden de oorspronkelijke Adivasi-telers vaak als achterlijk beschouwd en wordt hun cultuur ingeperkt. Omgekeerd stellen wij dat biodiversiteit afhangt van culturele diversiteit.

Lees hier verder.

Bron: RUG

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu