Werkgever?
| t/m 8 juni 2022

Promovendus Rituelen van megalithische monumenten

De Faculteit der Letteren en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (beide faculteiten aan de Rijksuniversiteit Groningen) bieden een vierjarige studietijd aan om te promoveren binnen een gezamenlijk interdisciplinair project onder leiding van prof.dr. Daan Raemaekers en dr. Brenda Mathijssen. Het voorgestelde promotieonderzoeksplan zal worden ingebed in het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Faculteit der Letteren en de afdeling Vergelijkende Religiewetenschap van de Faculteit Godgeleerdheid en Religiewetenschappen.

De promovendus analyseert verschillende hedendaagse rituele activiteiten die plaatsvinden bij de hunebedden in Nederland. Voorbeelden van dergelijke rituelen zijn herdenkingspraktijken, pelgrimstochten, het opruimen van gecremeerde overblijfselen en druïdische ceremonies. Hoe kunnen we deze opkomende praktijken begrijpen in de sociaal-culturele context van Nederland en West-Europa? En wat is de betekenis van de materialiteit en tijdelijkheid van de megalithische graven? De promovendus analyseert deze vragen door gebruik te maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden en door in te gaan op theorie uit het veld van rituele studies. Bijvoorbeeld het begrip 'ritualisering' en het theoretische concept van 'rituele framing', wat aangeeft dat rituelen en rituelen apparaten zijn die mensen in staat stellen hun ervaringen en realiteiten in te kaderen en te ontrafelen.

Lees hier verder.

Bron: RUG

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu