Werkgever?
| t/m 1 juli 2021

Redactiesecretaris

De redactie van het Historisch Tijdschrift GKN zoekt een redactiesecretaris

  • met affiniteit voor secretarieel werk
  • die het (mail)contact met auteurs en anderen als een visitekaartje van de redactie beschouwt
  • die het leuk vindt om in een enthousiaste groep vrijwilligers mee te draaien.

Wat is het voor tijdschrift?
Het Historisch Tijdschrift GKN (HTG) is een tijdschrift met artikelen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals die in 1892 werden gevormd uit de kerken van Afscheiding (1834) en Doleantie (1886).

Het blad verschijnt 2 keer per jaar (juli en december, 68 pagina’s per nummer) en bevat naast artikelen de rubrieken: Erfgoed, Romanfragment, In memoriams over overleden predikanten, Bibliografie van nieuw verschenen gedenkboekjes van plaatselijke kerken en in elk decembernummer een Kroniek over een actueel thema.

Het tijdschrift heeft geen winstoogmerk en de redactie bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, die in het dagelijks leven werkzaam zijn/waren als predikant, (kerk)historicus, kerkelijk medewerker of archivaris.

Wat ga je doen?

  • Notuleren van de redactievergaderingen (3 per jaar)
  • Opstellen agenda’s voor de redactievergaderingen
  • Rondsturen van de vergaderstukken
  • Correspondentie met auteurs en anderen, doorsturen van ingekomen mail waarop actie verwacht wordt, beantwoorden van vragen.
  • Bijhouden van lijstjes (redactieadressen, ideeënlijst, inhoudsopgave jaargangen etc.)

Kennis van kerkgeschiedenis is niet per se vereist. Het werk kan thuis gedaan worden en zal per jaar gemiddeld 1 á 2 uur per week tijd vragen, uiteraard met pieken rond de vergaderingen. Eindredactie, financiën, abonnementenadministratie en voorraadbeheer vallen buiten de functie. Onkosten worden uiteraard vergoed.

Interesse?
Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris van de redactie: F. Rozemond, f_rozemond@ziggo.nl, tel. 030-2934710 (na 19.00 uur).

Bron: Historisch Tijdschrift GKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu