Werkgever?
| t/m 31 mei 2021

Secretaris

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) zoekt op korte termijn een Secretaris (V/M).

De Katholieke Raad voor het Jodendom – die dit jaar 70 jaar bestaat – oriënteert zich momenteel op de vraag hoe de joods-christelijke betrekkingen in de huidige samenleving vormgegeven kunnen/moeten worden. De plaats van kerken en religies in de samenleving verandert in snel tempo. Dat geldt ook voor organisatorische structuren en communicatievormen. De KRJ ervaart het als een uitdaging om zich daarin herkenbaar te positioneren. De secretaris kan binnen die processen een belangrijke rol vervullen.

De huidige werkzaamheden van de secretaris zijn onder meer:

  • Als lid van het Dagelijks Bestuur meedenken en- vormgeven aan de beleidsontwikkeling van de KRJ.
  • In voorkomende gevallen fungeren als externe contactpersoon van de KRJ.
  • Samen met de (gecontracteerde) webmaster en hoofdredacteur zorg dragen voor de KRJ-website (katholiekeraadjodendom.nl ) en sociale media.
  • Het voorbereiden en afhandelen van de bestuursvergaderingen.
  • Het aandacht geven aan inkomende en uitgaande correspondentie.

De werkzaamheden binnen de KRJ geschieden op basis van vrijwilligheid. Reiskosten en andere gemaakte kosten kunnen vergoed worden. Bekendheid en affiniteit met het werkveld van de KRJ, evenals ervaring met de aangegeven werkzaamheden, worden op prijs gesteld.

Belangstellenden wordt gevraagd om voor 1 juni per email te reageren bij de voorzitter van de KRJ, Gerard Rouwhorst (grouwhorst@gmail.com, 030 6052000). Voor nadere en toelichtende informatie is Gerard Rouwhorst ook beschikbaar.

Bron: KRJ

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu