Werkgever?
| t/m 19 november 2021

Stadspredikant voor Gent

Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, sta je met beide voeten op de grond en steek je bovendien graag je handen uit de mouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De protestantse kerken in Gent zijn op zoek naar een Stadspredikant (M/V).

De Stadspredikant Gent heeft een missionaire-diaconale opdracht in nauwe samenwerking met beide Gentse VPKB-gemeenten (Gent-Rabot en Gent-Brabantdam). Je herkent deze roeping, je benadert mensen vanuit de presentiemethodiek en zoekt actief naar verbinding en samenwerking met aanverwante initiatieven en kerken/groepen/organisaties in de stad.

Kader
Samen met het districtsbestuur hebben beide gemeenten een kader uitgewerkt voor deze functie. Dit kader biedt een duidelijke richting en visie van waaruit de stadspredikant zal werken.

Takenpakket

Algemeen

 • Present zijn in het leven van de stad en de levens van de mensen
 • Zich inzetten voor en vooral samen met mensen in kwetsbare situaties
 • Het werk uitbouwen in goed overleg met de begeleidingscommissie van de beide kerken en het district
 • Nauw samenwerken met vrijwilligers en zorg dragen voor hun ondersteuning

Binnen de kerkelijke context

 • Mee erediensten verzorgen in de beide kerken, waarin de diaconaal- missionaire praktijk aan bod kan komen
 • Deelnemen aan relevante netwerken en werkgroepen in de landelijke kerk
 • Lokale netwerken ondersteunen en benutten bij specifieke diaconale vragen en hen inspireren

In het Gentse

 • Pastor zijn voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad komt
 • Ruimte maken voor bezinning en alternatieve vieringen voor mensen die zich niet thuis voelen in traditionele diensten
 • Deelnemen aan relevante netwerken in de stad en de oecumenische- en interlevensbeschouwelijke dialoog stimuleren, en een aanspreekpunt zijn voor levensbeschouwelijke, interreligieuze en sociale projecten
 • Kansen en noden tot opbouw van kerk en samenleving signaleren

Kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes

 • Werken vanuit een levend en inspirerend christelijk geloof, waarbij je openstaat voor andere geloofsovertuigingen
 • Een duidelijk protestants profiel hebben
 • Met en tussen de mensen staan en maatschappelijk betrokken zijn
 • Een diploma van master of licentiaat in de theologie hebben
 • Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen
 • Een actieve houding aan de dag leggen in netwerken en werkgroepen
 • Contactvaardig zijn
 • Discreet en betrouwbaar werken
 • Op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen jezelf en het werk presenteren en overbrengen
 • Over goed ontwikkelde didactische vaardigheden beschikken
 • Nieuwsgierig en leergierig zijn
 • Meertalig zijn; een goede kennis van Frans en Engels is vereist
 • Ervaring in het welzijnswerk, cultureel of kerkelijk werk is een pluspunt

Ons aanbod

 • Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief
 • Aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België
 • Verloning conform de barema’s van bedienaar van de eredienst van het Ministerie van Justitie
 • Tegemoetkoming in de woonkosten
 • Vaste onkostenvergoeding voor telefoon, lokaal openbaar vervoer of fiets
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Ben je geïnteresseerd?

 • Op eenvoudig verzoek krijg je een visienota over de stadspredikant voor Gent toegestuurd.
 • Je stuurt jouw kandidatuurstelling samen met jouw motivatie en curriculum vitae vóór 20 november 2021 naar ds. Peter Smits, Kerkstraat 19, 9200 Dendermonde – pchsmits@gmail.com.
 • Uiterlijk op 7 december 2021 krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek.
 • Kandidaten van buiten de VPKB dienen zich tevens aan te melden bij de commissie van toelating van de VPKB.

Bron: VPKB

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu