Werkgever?
| t/m 29 november 2021

Stafmedewerker IPB

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad zoekt een halftijdse stafmedewerker. Kandidaturen worden verwacht voor 30 november 2021 bij de voorzitter Christa Damen, voorzitteripb@interdio.be.

Taak
In overleg met de coördinator van het IPB, de voorzitter en het Dagelijks Bestuur:

 • ben je mee verantwoordelijk voor de hele werking van het IPB;
 • sta je in voor beleidsvoorbereidend en uitvoerend werk. Dat houdt o.a.in:
  • voorstudie van bepaalde onderwerpen en thema’s;
  • synthese van kerkelijke documenten;
  • voorbereiding van en deelname aan werkgroepen;
  • opvolging van de actualiteit;
  • netwerking met partnerorganisaties;
 • vertegenwoordig je het IPB in bepaalde organisaties en overlegorganen;
 • zorg je mee voor de communicatie naar de leden en verwerk je hun inbreng;
 • verzorg je mee de uitgave van het tijdschrift van het IPB en de website;
 • vervul je een aantal administratieve taken zoals het opvolgen van de correspondentie en de boekhouding, het opmaken van uitnodigingen en verslagen, het bijhouden van databestanden en archieven, de voorbereiding van vergaderingen.

Profiel

 • Je bent lid van de rooms-katholieke Kerk en wil meewerken aan kerkopbouw.
 • Je hebt zicht op wat leeft in de Vlaamse Kerk.
 • Je hebt genoten van een theologische vorming.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je hebt een vlotte pen en beschikt over een aantal vergadervaardigheden.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Je bent vertrouwd met de basis office-pakketten en met digitale media.

Modaliteiten
Wij bieden je een halftijdse tewerkstelling met verloning als bedienaar van de eredienst in het statuut van parochie-assistent met directe ingang. Vanaf juli 2022 gaat de huidige coördinator op pensioen en kan jij haar opvolgen.

Je werkplek is in de Guimardstraat 1 in Brussel. Gedeeltelijk thuiswerk kan besproken worden.

Voor meer info kan je terecht bij Christa Damen, voorzitteripb@interdio.be of 0474 894164 of bij de coördinator Carine Devogelaere, c.devogelaere@interdio.be

Bron: Interdio.be

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu