Werkgever?
| t/m 2 februari 2022

Studentenpastor bij het IPSU

In verband met het vertrek van de huidige pastor zoekt het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) een Studentenpastor - 0,75 fte. Het IPSU is een verzameling van kerken in Utrecht, die er wil zijn voor de pastorale begeleiding van studenten aan hogescholen en universiteiten in de stad. De pastor is liturgisch verbonden aan de Oecumenische Janskerkgemeente.

Het IPSU
Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten in het Hoger Onderwijs in Utrecht. Bij het IPSU kunnen studenten terecht met vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.

De deelnemende kerken bij het IPSU zijn: de Anglicaanse Kerk Holy Trinity, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch Lutherse Gemeente, Protestantse Gemeente Utrecht, Remonstrantse Gemeente, Oecumenische Janskerkgemeente, Oud-Katholieke Parochie. De Protestantse Gemeente Utrecht fungeert als formeel werkgever, namens de Protestantse Kerk in Nederland.

Het IPSU richt zich op iedere student, die op zoek is naar zingeving en verdieping rondom levensvragen. Het IPSU biedt, vanuit een christelijke basis, een open plek voor zowel gelovige studenten die geen onderdak vinden bij de traditionele christelijke verenigingen/kerken, als voor studenten met een meer seculiere levensbeschouwing. Vanwege de diversiteit van soorten studenten vraagt dit oprechte nieuwsgierigheid en respect voor verschil.

Een kerntaak van de studentenpastor binnen het IPSU is het leggen van verbindingen met universiteiten, hogescholen, studentenverenigingen en deelnemende IPSU-kerken om zo het studentenpastoraat te bevorderen.

Hiernaast is er een innovatieopdracht, met een denktank vanuit de PGU om de huidige vorm en positionering te evalueren en voorstellen te formuleren voor innovatie na de projectperiode.

Projectplan PKN 2021-2025
In 2019 gaf de Protestantse Kerk in Nederland gestalte aan een nieuw "duurzaam en toekomstbestendig studentenpastoraat." Er is gekozen voor een projectmatige aanpak en financiering. Het IPSU heeft een projectplan gehonoreerd gekregen voor een periode van vijf jaar (2021 – eind 2025), met een formatie van 0,75 fte. Het volledige projectplan is beschikbaar en opvraagbaar. Dit projectplan is de basis voor deze vacature van studentenpastor.

Wat betreft de inhoud van het werk is het geestelijk welzijn van studenten een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Een concrete doelstelling daarbij is het aanbieden van activiteiten op dit gebied. Voorbeelden van activiteiten rond deze doelstelling zijn:

 • Participeren in de WellBeingweek van de Universiteit Utrecht
 • Organiseren van kloosterweekenden en reizen naar Taizé
 • Voeren van Zinnige Gesprekken
 • Ruimte geven aan colleges rond levensbeschouwelijke thema’s (minors UU)

Hiernaast is de uitbreiding van het contact met besturen van studentenverenigingen en andere gemeenten binnen de PGU een aandachtspunt voor de komende jaren.

De Protestantse Kerk in Nederland financiert 80% van het projectplan, de overige financiering wordt aangevuld door de Protestantse Gemeente Utrecht en de Oecumenische Janskerkgemeente. Hiernaast steunen ook andere deelnemende kerken dit werk door (beperkte) inzet van predikanten. De studentenpastor is liturgisch verbonden met en deels gefinancierd door de Oecumenische Janskerkgemeente. Dit betekent dat de pastor ook voorgaat in diensten van de Janskerk, en jongerengroepen en belijdenisgroepen begeleidt. De pastor is aangehaakt bij het IPSU, het pastoresteam van de Oecumenische Janskerkgemeente, het collegiaal beraad van de PGU en het landelijk beraad van studentenpastores.

Profielschets
Wij zoeken een PKN predikant dieuitvoering kan geven aan de doelen van het projectplan en werkt vanuit bestaande succesvolle initiatieven.

Voor deze bruisende functie zoeken wij iemand die:

 • werkt vanuit een levend christelijk geloof;
 • gemakkelijk verbinding kan maken;
 • goed kan luisteren naar studenten en geïnteresseerd is in en aansluit bij de leefwereld van studenten;
 • (gespreks)groepen kan leiden en begeleiden en in staat is studenten te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied;
 • vertrouwd is met eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en geloof;
 • nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om levensbeschouwelijke thematiek aan de orde te stellen binnen de wereld van het Hoger Onderwijs;
 • zelfstandig kan werken en tevens bereid is in een team te werken;
 • kan netwerken en bereid is te werken aan het uitbouwen van bestaande relaties, zoals met studentenverenigingen, studentendecanen en- psychologen en studieadviseurs, en andere kerkelijke gemeenten;
 • in staat is tot het opbouwen van relaties en samenwerking met christelijke en seculiere studentenverenigingen;
 • zich thuis voelt in de Oecumenische Janskerkgemeente.

Wij bieden een uitdagend werkveld met:

 • inspirerende en boeiende ontmoetingen;
 • voldoende ruimte om het werk naar eigen talent en kracht vorm te geven;
 • collegiaal overleg en steun vanuit het pastoresteam van de Oecumenische Janskerkgemeente, het collegiaal beraad van de Protestantse Gemeente Utrecht, collega pastores van het IPSU en collega’s uit het landelijke beraad van studentenpastores;
 • een spirituele speelruimte in de Janskerk en Oecumenische Janskerkgemeente;
 • een aanstelling binnen de PKN van 0,75 fte.

De benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. De aanstelling is voor de duur van het goedgekeurde projectplan. Uiteraard is de bedoeling de positie te verlengen door een t.z.t. in te dienen nieuw projectplan.

Nadere informatie is in te winnen bij
Debby van Rotterdam (voorzitter bestuur IPSU, 0625179329, debbylos@yahoo.com)
Kees van der Zwaard (gemeente pastor Oecumenische Janskerkgemeente, 0622320091, keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl)

Voor informatie rond de procedure, het projectplan en de visie van de Oecumenische Janskerkgemeente kunt u contact opnemen met Catharina Köhler (personeelsfunctionaris Oecumenische Janskerkgemeente, 0629032161, catharina.kohler@gmail.com).

Reacties vóór 3 februari 2022 door het sturen van een sollicitatiebrief met CV per e-mail naar catharina.kohler@gmail.com.

Bron: IPSU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu