Werkgever?
| t/m 17 maart 2024

Studentenpastor

De Oecumenische Studentenkerk Nijmegen aan de Radboud Universiteit zoekt per 1 september 2024 een Studentenpastor voor 0,5 fte.

De Studentenkerk verzorgt voor studenten van de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een breed aanbod van vieringen en activiteiten op het terrein van zingeving, religie en spiritualiteit. Tot de doelgroep horen alle, zowel Nederlandse als internationale, studenten en medewerkers aan de RU en de HAN, van alle studierichtingen en alle godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden. Het beleid voor de komende vijf jaar richt zich op studentenwelzijn, internationalisering, kerkelijk-religieuze socialisatie, zingeving/maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapsvorming.

De RU verzorgt voor circa 24.000 studenten onderwijs en telt meer dan 6000 werknemers. De Studentenkerk is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw actief op de Radboud Universiteit. Momenteel bestaat het team uit drie leden, ondersteund door een secretariaat: een priester en een predikant voor de RU, en een teamlid voor de HAN. De nieuwe studentenpastor vult dit team aan als derde teamlid voor de RU.

Taken:

 • Activiteiten initiëren en uitvoeren die aansluiten bij behoeften van studenten op het terrein van zingeving, levensoriëntatie en persoonlijke en morele vorming, zoals gespreksgroepen, bezinningsactiviteiten, excursies, speciale cursussen (rond religieuze en niet-religieuze thema’s);
 • Individuele gesprekken voeren met studenten over zingevings- en levensvragen, al dan niet religieus gemotiveerd;
 • Rituelen gestalte geven bij belangrijke (levens)momenten, zoals doop, huwelijk, overlijden of andere gebeurtenissen met grote impact op studenten;
 • Vieringen samen met anderen voorbereiden en voorgaan in (oecumenische) vieringen van de Studentenkerk.

 Functie-eisen:

 • Geschoold in en enige ervaring met pastoraat en geestelijke begeleiding;
 • Academisch werk- en denkniveau, maar ook ‘hands on’;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van de Engelse taal.

Competenties

 • Van binnenuit vertrouwd zijn met religie en kerk en daar positief bij betrokken zijn, om het specifieke van ons werk goed te kunnen aanvoelen en in praktijk brengen.
 • Aantoonbare affiniteit met de belevingswereld van studenten en ervaring met het werken met (internationale) studenten: op een open en empathische wijze kunnen communiceren met een grote diversiteit aan studenten, met uiteenlopende religieuze/levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
 • Gesignaleerde behoeften van studenten op een creatieve en initiatiefrijke wijze kunnen omzetten in een programma en dat laagdrempelig onder de aandacht van de studenten kunnen brengen.
 • Affiniteit met het werkveld van de universiteit, bij voorkeur ook op enigerlei wijze met de academische wereld verbonden; mee kunnen denken over de relevante vraagstukken van het universitaire onderwijs, onder meer als sparringpartner van studieadviseurs, decanen, psychologen, trainers en docenten rondom levensbeschouwelijke en morele vragen; bekendheid met de RU strekt tot aanbeveling.
 • Affiniteit en ervaring met ICT en social media strekt tot aanbeveling.

Profiel:

 • De nieuwe studentenpastor, al dan niet gewijd, vult de verscheidenheid aan in het team als derde teamlid voor de RU;
 • Collegiale opstelling, open houding, teamgeest: samen staan voor missie en taken van de Studentenkerk in het studentenpastoraat;
 • Niet bang zijn om elementen uit de gelovige traditie in te zetten in het werkveld;
 • Zelfrelativering en humor;
 • Het strekt tot aanbeveling als de nieuwe studentenpastor specifieke begeleidingskwaliteiten heeft, alsook een eigensoortige expertise met zich meebrengt.

Wij bieden:

 • Aanstelling bij de Stichting Oecumenische Studentenkerk Nijmegen als lid van het team van pastores van de Studentenkerk, inschaling afhankelijk van beroep en ervaring vanaf schaal 10 volgens de UFO-indeling van de Nederlandse Universiteiten.
 • Aanstelling in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging en/of een vaste aanstelling.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie en over de Studentenkerk kunt u contact opnemen met Marieke Fernhout, telefoon 06 – 23 43 66 53 of e-mail marieke.fernhout@ru.nl.

Een beleidsplan met speerpunten voor de komende vijf jaar is beschikbaar op aanvraag.

Hebt u belangstelling?
Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV vóór 18 maart 2024 naar info@studentenkerk.ru.nl. De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op dinsdag 9 april 2024 in de Studentenkerk.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Bron: Studentenkerk RU

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu