Werkgever?
| t/m 14 augustus 2022

Twee Predikanten

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) zoekt twee Predikanten.

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord is een dynamische gemeente waar verschillende generaties samenkomen om op de manier die bij hen past invulling te geven aan hun geloof. De gemeente is eind 2005 ontstaan uit drie wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit en uitstraling. Vanaf 2014 is de met veel zelfwerkzaamheid verbouwde Ichthuskerk voor ons dé kerkplek. Met een team van drie parttime predikanten met elkaar
aanvullende competenties kunnen we als veelkleurige wijkgemeente terugkijken op vele prachtige jaren. Onze diensten en vieringen kennen een inspirerend en eigentijds karakter. Daarnaast zetten we ons in voor missionaire en concrete diaconale activiteiten in de wijken.

Twee predikanten zijn door een beroep vertrokken naar een andere gemeente en binnenkort gaat de derde predikant met emeritaat. Tot medio 2024 is een parttime jongerenpastor (tweedelijns kerkelijk werker) actief. Nu de gemeente wat ‘grijzer’ wordt, is de uitdaging voor de komende jaren een gemeenschap te zijn waarin we verbinding zoeken tussen generaties, op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn. Daarbij willen we gebruiken wat er goed gaat en leren van de ervaring van de nieuwe predikanten om voor alle generaties een aantrekkelijke kerk te zijn.

We zoeken nu twee Predikanten voor 1,6 fte (met een voorkeur voor 2 x 0,8 fte) die passen in onze veelkleurige gemeente en verbindend zijn. Beide predikanten hebben visie op gemeentezijn, zijn creatief, zijn teamplayers en gebruiken moderne communicatiemiddelen. We streven ernaar dat beide predikanten elkaar aanvullen qua competenties.

Predikant 1:
Je bent predikant met focus op de taakvelden vieren/onderwijs/diaconie/missionair.

Je

  • bent creatief in het vormgeven van nieuwe, aansprekende manieren van vieren;
  • weet op inspirerende manier inhoud te geven aan het geloofsgesprek en de verbinding tussen de generaties;
  • zoekt samen met de jongerenpastor naar wegen om jongeren en middengroep bij geloof en kerk te betrekken;
  • bent bevlogen in diaconaat en missionaire presentie en inspireert om als gemeente kerk te zijn in de samenleving.

Bij predikant 1 horen de volgende competenties: vernieuwer, netwerker, projectmatige aanpak, doener.

Predikant 2:
Je bent predikant met focus op de taakvelden vieren/pastoraat.

Je

  • zet gemeenteleden (jong en oud) door middel van verdiepende exegese in begrijpelijke taal aan het denken;
  • ondersteunt en coacht het team van ouderlingen en pastorale medewerkers;
  • richt je in het pastoraat met name op de oudere generatie.

Bij predikant 2 horen de volgende competenties: theologisch sterk, denker, goed in pastoraat.

Uitgebreidere informatie is te vinden op www.pwzn.nl/vacatures. De site www.pgzoetermeer.nl geeft een indruk van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Heb je interesse of vragen, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Janneke Ottens-Oppelaar (079-3613834) of secretaris Jos Nouwt (06-19862263). Je kunt ook vragen stellen per e-mail via beroepingscommissie@pwzn.nl.
De motivatiebrief met CV kun je voor 15 augustus 2022 sturen aan: Beroepingscommissie PWZN, t.a.v. Jos Nouwt, Hoekerkade 135, 2725 AH Zoetermeer, of digitaal aan beroepingscommissie@pwzn.nl.

Bron: PWZN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu