Werkgever?
| t/m 12 juli 2021

Universitair (hoofd)docent Geestelijke Verzorging

Het motto van Tilburg University is ‘Understanding Society.’ Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze op grond daarvan ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om zo oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De Tilburg School of Catholic Theology (TST) oefent haar taken van onderzoek, onderwijs en de daarmee verbonden dienstverlening uit in aansluiting op de academische wereld en de Rooms-Katholieke Kerk, en in dialoog met de hedendaagse cultuur en samenleving. De faculteit staat open voor iedereen die zijn/haar geloof wil verdiepen maar ook alle vermogens van de menselijke rede wil gebruiken om kritisch te denken. De komende jaren zet de faculteit in op de ontwikkeling van het beroepsprofiel van geestelijk verzorgers in het publieke domein.

De faculteit is gevestigd in Utrecht en Tilburg, kerkelijk erkend door Rome, en leidt studenten op voor alle functies waar professionele kennis van religie voor nodig is: onder andere de gewijde ambten, functies in het pastoraat, de geestelijke verzorging en het levensbeschouwelijke onderwijs. De TST kenmerkt zich door haar korte lijnen, snelle communicatie en open sfeer.

De volgende twee vacatures zijn beschikbaar aan de Tilburg School of Catholic Theology:

Universitair hoofddocent geestelijke verzorging 0.7 FTE en universitair docent 0.5 FTE
Het brede aandachtveld 'Geestelijke Verzorging' is een van de speerpunten binnen de faculteit. Het vakgebied maakt deel uit van het departement Praktische Theologie en Religiewetenschappen.

Lees hier verder.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu