Werkgever?
| t/m 30 mei 2021

Vakdocent vormingsonderwijs

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is een overkoepelende organisatie die de gemeenschappelijke taken uitvoert van de zeven organisaties/denominaties.

Momenteel is er een vacature voor een Vakdocent vormingsonderwijs – Protestants Christelijke variant.

Vormingsonderwijs is beleving en ervaring.
‘Wereldburger worden’ op openbare basisscholen in Rotterdam.

In Rotterdam gaat vanaf september schooljaar 2021-2022 een pilot van start op zes openbare basisscholen. Het doel van deze lessen is de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen in de bovenbouw: door o.a. de ontmoeting met docenten van andere levensbeschouwingen, bewustwording van eigenheid, het werken met dialoogtechnieken etc. Er wordt een team samengesteld van zeven docenten van verschillende levensbeschouwingen, die op verschillende scholen elkaar afwisselen.

Vormingsonderwijs pilot ‘Samen Eigen Wijs’ is een onderdeel van het project ‘Wereldburger worden’ van BOOR in Rotterdam 

De vakdocent levensbeschouwing in Samen Eigen Wijs:
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door:

 • het zorg dragen, in verbondenheid met de eigen zendende organisatie, voor een uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen ervaringen kunnen opdoen met een religieuze of levensbeschouwelijke oriëntatie
 • het zorg dragen voor een voor leerlingen veilige leeromgeving die uitnodigt tot persoonlijke groei
 • het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen en passend binnen een thema
 • het geven van voorlichting en informatie aan (groepen) ouders, onder meer via de medezeggenschapsraad en/of ouderraad

Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door:

 • het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten
 • thematische lessen kunnen ontwikkelen/ontwerpen dat aansluit bij de belevingswereld en doelgroepen van de leerlingen

Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten:

 • Door het verder ontwikkelen van opvattingen en bekwaamheden t.a.v. zijn/haar beroep via intervisiebijeenkomsten, overleg/vergaderingen, evaluaties en her- en bijscholingscursussen zoals cursus ‘dialogiseren’ waarmee in Samen Eigen Wijs wordt gewerkt

Kennis en vaardigheden:

 • staat sterk in eigen achtergrond en levensbeschouwing
 • in bezit van diploma en bevoegdheid om les te geven aan een school in het primair onderwijs of een opleiding van vergelijkbare inhoud en niveau volgens de WET BIO
 • heeft sterke communicatieve vaardigheden
 • weet digitale, online en sociale media te gebruiken binnen het onderwijs en in de samenwerking
  is een Teamspeler; die in staat en bereid is eigen grenzen aan te geven en ter discussie te stellen

Heb je interesse stuur je CV en motivatiebrief naar:
Bertha van der Vlies, regiobegeleider PC GVO
b.vandervlies@pcgvo.nl
06 52 67 63 65

Het gaat om 0,6 fte, salaris: conform CAO

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is een overkoepelende organisatie die de gemeenschappelijke taken uitvoert van de zeven organisaties/denominaties. Kijk op www.vormingsonderwijs.nl.

Bron: Centrum voor Vormingsonderwijs

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu