Werkgever?
| t/m 27 mei 2023

Vernieuwende en verbindende Pastor/Pastoraal werker

De Parochie Heilig Kruis te Nuenen is een levendige rooms-katholieke parochie van ruim 10.000 gelovigen die de gemeenschap vanuit de drie kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten bedient.

De organisatie van de parochie bestaat uit een parochiebestuur dat verantwoordelijk is voor alle materiële, financiële en personele zaken en daarnaast een pastoraatsgroep die verantwoordelijk is voor alle inhoudelijke en organisatorische zaken in de werkvelden liturgie, catechese, diaconie, parochieopbouw en levensbegeleiding.

Het pastorale beleid laat zich omschrijven met de volgende woorden: mensen nabij zijn, mensen boeien en binden en daarmee een levende gemeenschap van gelovigen vormen.

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige pastoraal werker is de parochie op zoek naar een Pastoraal werker (m/v) voor 1 FTE per 1 juli 2023 die meehelpt en vernieuwend en verbindend mee wil werken aan de toekomst van de parochie.

Voor een uiteindelijke benoeming is een zending door de bisschop van ’s-Hertogenbosch vereist. Hiertoe kan een gesprek met de bisschop of zijn gedelegeerde onderdeel uitmaken.

Degene die we zoeken is iemand met het volgende profiel:

Opleiding/ervaring

 • Een voltooide pastoraal-theologische Masteropleiding (tenminste HBO), uitgang parochiepastoraat.
 • RK praktiserend
 • ervaring met het initiëren en begeleiden van veranderingen in een geloofsgemeenschap;
 • ervaring met het betrekken van hedendaagse jonge gezinnen bij de parochie;
 • zeer vertrouwd met het via sociale media online communiceren met mensen;
 • vertrouwd met het samenwerken met een parochiebestuur;
 • ervaring met een project waarbij samenwerkende verbindingen zijn aangegaan met partijen buiten de geloofsgemeenschap;
 • ervaring met netwerken en het vertegenwoordigen van een parochie;
 • vertrouwd met het voorgaan in vieringen van diverse aard, waaronder het verzorgen van uitvaarten;
 • aandacht voor de groeiende vraag naar pastorale zorg voor ouderen (vanwege toenemende vergrijzing).

Competenties
Wat we zoeken is een Pastoraal werker die:

 • Een inspirerende en motiverende persoon is die het elan van de parochie en de betrokkenheid van velen bij de parochie weet te koesteren en te bewaren;
 • De kerk opent voor de Nuenense gemeenschap en die de Nuenense gemeenschap inspireert;
 • Bereid is om te veranderen daar waar de open-parochiestructuur dit vraagt;
 • Het nodig vindt dat de kerk moet revitaliseren en enthousiast is voor een mooie toekomst van katholiek Nuenen;
 • Vindt dat iedereen van goede wil welkom is in de kerk ongeacht geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht;
 • Warmte uitstraalt, mensen verbindt en bereid is een compromis te sluiten;
 • Niet vastgeroest is in eigen ideeën;
 • Hulp accepteert om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zichzelf te ontwikkelen;
 • De sociale media als hulpmiddel ziet om mensen te inspireren en binden;
 • Bereid is om inspiratie blogs te schrijven op de website;
 • Geïnteresseerd is in online marketing;
 • Zowel de ouderen, maar ook de jonge gezinnen ziet als een van de pijlers van onze parochie;
 • Bijeenkomsten kan organiseren waar jonge gezinnen op af komen;
 • Zich kan verplaatsen in de belevingswereld van vrijwilligers en hen een volwassen rol geeft.

Taakomschrijving
Momenteel bestaat het Pastorale Team van de Parochie Heilig Kruis uit één priester en twee pastoraal werkers. Twee coördinatoren ondersteunen parttime het team.

De parochie heeft een beleidsplan: Geloven in de toekomst. In dit plan hebben wij een aantal speerpunten: Ouderenpastoraat, jongerenpastoraat, familiepastoraat (catechese), diaconie, communicatie, publiciteit en kerkgebruik door anderen.
Op dit moment zijn we bezig met het actualiseren van deze speerpunten.
De parochie heeft ook een intensieve samenwerking met de Protestante Gemeente Nuenen.

Het gaat wat de sollicitatie betreft om de volgende taken:

1. Diaconie
In samenwerking met het werkveld diaconie, met de PGN en gemeente Nuenen: op sociaal maatschappelijk gebied, vluchtelingenwerk, etc. Hij/zij moet tevens een verbindende factor worden tussen de parochie en álle inwoners van de gemeente Nuenen.

2. Jongerenwerk
Samenwerking met het Nuenens College en Nuenense basisscholen onder andere voor de pelgrimages voor jongeren. Samen met het werkveld familiepastoraat beleidsvoorstellen en activiteiten ontwikkelen voor jonge gezinnen (ouders 30-45 jaar).

3. Ouderenpastoraat in samenwerking met het werkveld en de Archipel zorggroep locatie de Akkers Nuenen, Jo van Dijkhof en Savant van Lenthof.

4. Daarnaast gelden algemene taken: het leiden, als een goed herder, van de parochie Heilig Kruis. Hierin kunnen we grofweg 4 subtaken onderscheiden:

 • Liturgie - Voorgaan in het diverse aanbod van liturgische vieringen te weten:
  - Weekendvieringen, soms gezamenlijke vieringen met de PGN
  - Gebedsdiensten en woord- en communievieringen
  - Gezinsvieringen en themavieringen die inspelen op de actualiteit
  - Huwelijksvieringen en doopdiensten
  - Uitvaarten, in de parochie zijn dit jaarlijks rond de veertig kerkelijke uitvaarten waarvan de helft met een eucharistieviering en de andere helft met gebedsdienst.
  - Essentieel element bij uitvaarten is het intensieve contact met de familie van de overledene, ook in de periode na de uitvaart. Hetzelfde geldt in de voorbereiding voor een huwelijk.
 • Contact met pastorale werkvelden en vrijwilligersgroepen
  - goed overleg met het pastorale team en actief deelnemen aan de vergaderingen van (vooraf met het team afgesproken) de werkgroepen uit de werkvelden liturgie, catechese, diaconie, parochieopbouw en levensbegeleiding
  - Taken in deze werkvelden die professionele inbreng vereisen identificeren en uitvoere
  - Vrijwilligers met raad en daad bijstaan en voor hen als vraagbaak fungeren
  - Bewaken van het pastoraal beleid.
 • Geloofsverdieping en mensen nabij zijn
  - Pastorale gesprekken voeren met individuele parochianen die worstelen met levensvragen (bijv. rouwverwerking, scheiding, zingevin
  - Groepen parochianen en ook niet parochianen, in gespreksgroepen of cursussen, zoals daar zijn cursus Bijbellezen, gespreksgroep zingeving, gespreksgroep gescheiden mensen, ontmoetingsgroep rouwenden en wat daar meer zij, helpen in hun zoektocht.
 • Overleg pastores
  - Monitoren, evalueren en eventueel bijstellen van het pastorale beleid. Dit naar de geest en letter van het masterplan.
  - Contacten met PGN, andere parochies, dekenaat en bisdom
  - Contacten met gemeente
  - Onderlinge intervisie
  - Coachen van pastoraal medewerker(s)
  - Vraagbaak voor pastoraal medewerker(s)
  - Studie en eigen ontwikkeling
 • Eigen inbreng
  Het inbrengen van eigen ideeën in het bestuur en de diverse werkgroepen zal als zeer positief ervaren worden. Ze dienen echter wel te vallen binnen de kaders van de huidige open-parochie-structuur en het masterplan.

Interesse?
Voor inlichtingen kunt u telefonisch terecht bij Pastor Hans Vossenaar ofm op het nummer 040 283 1210
Stuur je sollicitatie met cv voor 27 mei 2023 naar Parochiebestuur Parochie Heilig Kruis, Park 55, 5671GC Nuenen of via e-mail pastoor@parochienuenen.nl, met afschrift aan pdvries@bisdomdenbosch.nl.

Bron: Parochienuenen.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu