Werkgever?

Voorganger

Eglesia Apeldoorn zoekt een Voorganger voor 0,6 – 0,8 fte.

Wie zijn wij?
“Christus centraal, een leven van aanbidding” is het motto van EGLESIA, een eigentijdse, middelgrote gemeente (ongeveer 250 volwassenen en 160 kinderen/jongeren) in Apeldoorn, die de liefde van Jezus wil laten zien in Apeldoorn en omgeving. Een gemeente die openstaat voor alle generaties en aandacht heeft voor de kwetsbaren in de samenleving.

Wij zijn een veelkleurige gemeente bestaande uit betrokken leden en bezoekers die samen Gods Woord willen onderzoeken, het verlangen hebben om elkaar te ontmoeten tijdens de diensten en de kringen, maar ook tijdens gezamenlijke activiteiten. Wij zoeken de verbinding met elkaar dwars door generaties, kerkelijke achtergronden en karakters heen.

Op zondagmorgen komen wij samen in de aula van een scholengemeenschap, waarbij de kinderen hun eigen programma hebben. We hebben een actief jeugdwerk op de zondagavond en door de week komen wij samen in kringen en op de gebedsavond.

De structuur van de gemeente wordt gevormd door een oudstenraad die samenwerkt met clusterleiders die de meer uitvoerende taken op zich nemen, zoals de voorbereiding van de diensten, pastoraat, kringen-, kinder- en jeugdwerk. Naast deze meer traditionele structuur werkt Eglesia op dit moment aan een nieuwe manier van samenkomen in wijkgroepen om het missionair gemeente zijn te stimuleren.

Onze missie en doelstelling is het eren van God door persoonlijke geestelijke groei waardoor wij meer en meer beelddragers van Jezus Christus worden. Dit willen wij doen door het bestuderen van de Bijbel, aanbidding, betrokken te zijn op elkaar en ons dienstbaar op te stellen zowel binnen als buiten de gemeente.

De cultuur binnen de gemeente die we nastreven, met vallen en opstaan, laat zich het best typeren met de volgende woorden: veiligheid, warme deken, niet perfect, familiaire verbondenheid en oprecht zoekend naar God.

Wie hopen wij te vinden?
Wij zoeken een enthousiaste voorganger die vanuit Gods Woord de gemeente onderwijst en leidt. Een leraar en verbinder die transparant en authentiek is.

Leraar; op basis van de Bijbel als gezaghebbend woord van God en een levende relatie met Jezus, weet je op een aansprekende en eigentijdse manier onderwijs te verzorgen. Je bent ook een ‘leraar van leraren’ die gemeenteleden motiveert, traint en coacht om zelf leraar te zijn.

Aanjager; je weet de gemeente in de verschillende wijken te mobiliseren en aan te jagen om de kerk zichtbaar te maken in straten en dichtbij de bewoners te brengen. Daar waar ontmoeting en verbinding centraal staat.

Verbinder;
je weet de diverse generaties en achtergronden met elkaar te verbinden en werkt vanuit het perspectief van ruimte en acceptatie en onderling respect. Als voorganger weet je vanuit deze verscheidenheid de gemeenteleden met elkaar te verbinden door de gemeente als lichaam van Christus te zien.

Transparant;
samen met de oudstenraad geef je richting aan de gemeenteprocessen en laat je de gemeente functioneren. Openheid en transparantie staan daarbij centraal.

Authentiek leider; je geeft vanuit wie je bent en afhankelijk van God in afstemming met de oudstenraad, praktisch en geestelijk leiding en werkt aan de toekomst van de gemeente. Je bent in staat het voortouw te nemen en de gemeente daarin mee te nemen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Je verzorgt en organiseert het onderwijs in de gemeente door onder meer de woordverkondiging op zondag en Bijbelstudies door de week
 • Je geeft geïnspireerd leiding aan de bezinning en implementatie van gemeente-zijn en communicatie, in een tijd waarin verbinding ook langs andere wegen moet worden gezocht dan de traditionele sociale structuren
 • Je leidt rouw- en trouwdiensten, opdraag- en doopdiensten
 • Je onderhoudt contacten met kerkelijke netwerken in Apeldoorn en voorgangers van andere gemeentes
 • Je werkt aan behoud van onderling vertrouwen en verbinding
 • Je maakt deel uit van de oudstenraad

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een gemeente die een nieuwe voorganger warm welkom wil heten en in haar midden opneemt
 • Een dienstverband van 24 tot 32 uur per week, waarbij de uren (deels) flexibel in te delen zijn;
 • Een jaarcontract met de intentie deze te verlengen voor onbepaalde tijd
 • Een gemeente met een betrokken oudstenraad en vrijwilligers die graag met je meedenken en je ondersteunen waar jij dit nodig hebt
 • Een passend salaris en onkostenvergoeding

Eglesia wil investeren in het stimuleren van (missionaire) activiteiten die het gemeente zijn bevorderen binnen wijkgroepen, jeugdwerk, etc.

Graag gaan we met de kandidaat in gesprek hoe dit invloed heeft op de dagelijkse werkzaamheden en waar eventueel extra ondersteuning moet worden georganiseerd.

Wat breng jij mee?

 • Een actief geloofs- en gebedsleven. Je ervaart de werking van Gods geest in je leven en kan daarvan getuigen
 • Je bent maatschappelijk betrokken en kent het leven in de wereld om ons heen
 • Een afgeronde relevante theologische opleiding (academisch of HBO)
 • Je bent voldoende vaardig op het vlak van onderwijs en pastoraat
 • Je bent een natuurlijke spreker die weet te boeien
 • Flexibel, een echte teamspeler, met een lerende houding waarbij je openstaat voor feedback en permanente persoonlijke ontwikkeling;
 • Je bent in staat een gezonde balans te houden tussen werk en privé
 • Ervaring in leidinggeven (aan een eigen gemeente)
 • Je bent woonachtig in de regio of bereid naar deze regio te verhuizen waarbij je je aansluit aan Eglesia

Aanvullende informatie
Je onderschrijft onze identiteit zoals vastgelegd in de volgende documenten en draagt de inhoud actief uit:

 • Typering, visie en ontwikkeling Eglesia
 • Geloofsbelijdenis Eglesia (versie mei 2014)
 • Visie over de inhoud en de instelling van het huwelijk binnen Eglesia (17 april 2014)
 • Lidmaatschapsdocument
 • Statuten van Eglesia

Deze zijn opvraagbaar via secretariaat@eglesia.nl.

Sollicitatieproces en verder
We ontvangen je motivatiebrief of videoboodschap samen met je CV graag via: secretariaat@eglesia.nl. De procedure blijft open totdat God onze gebeden heeft verhoord.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een aantal gesprekken. Deze gesprekken zullen worden gehouden met de oudstenraad, clusterleiders en een adviescommissie bestaande uit een dwarsdoorsnede van de gemeente. De gesprekken vinden plaats in de avonduren.

Referentiecheck en een goedgekeurde Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van de selectieprocedure. Ook zien we je graag in de praktijk onderwijs verzorgen, over de vorm gaan we graag met je in gesprek.

Voor informatie over de vacature kun je mailen naar arnoud.dejong@eglesia.nl. We nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Bron: Eglesia.nl

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu