Werkgever?
| t/m 23 augustus 2024

Voorzitter

Het Interclassicaal College voor het Opzicht (ICO) binnen de Protestantse Kerk is op zoek naar een Voorzitter (vrijwilliger) ten behoeve van de behandeling van misbruikzaken.

Ben jij betrokken lid van de Protestantse Kerk en ben je jurist met ervaring met procesrecht of rechter? Wil je jouw kennis en ervaring inzetten om recht te doen aan kwetsbare zaken die gaan over misbruik in pastorale en gezagsrelaties binnen de kerk? Dan kom je als geroepen!

De kerk kent Classicale Colleges voor het Opzicht (CCO). Deze CCO’s zijn het aanspreekpunt voor klachten over de belijdenis en wandel (het gedrag en de uitlatingen) van ambtsdragers en hen die in een dienst staan, een kerkelijke functie vervullen of een kerkelijke bevoegdheid uitoefenen in de kerk. Als een klacht te maken heeft met (seksueel) misbruik in pastorale en/of gezagsrelatie, dan zal de behandeling worden doorverwezen naar het nieuw op te richten Interclassicaal college voor het opzicht (ICO). Dit nieuwe college zal bestaan uit vier leden en zeven toegevoegde leden. De zeven toegevoegde leden kunnen als vervanger van een vast lid opgeroepen worden. Bij de behandeling van zaken worden daarnaast steeds een lid van het CCO van de classis waarbinnen de zaak speelt, en twee deskundigen als leden van het ICO toegevoegd.

Wat ga je doen?
Als voorzitter van het ICO bewaak je een eerlijke en zorgvuldige procesgang met oog voor de kwetsbare aard van de te behandelen zaken voor alle betrokkenen. Je leidt de behandeling van te behandelen zaken waarin betrokkenen gelegenheid hebben te worden gehoord en draagt zorg voor een gemotiveerd oordeel in de zaak.

De benodigde tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal aangebrachte zaken. Het ICO behandelt naar verwachting 5 tot 10 zaken per jaar. Per zaak vergt dat bestudering van schriftelijke stukken, het leiden van een zitting waarin degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord, eventueel in aanwezigheid van hun raadslieden, en daarna het beraadslagen en schriftelijk beslissen op de klacht. Het ICO kan een (toegevoegd) secretaris benoemen.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent belijdend lid en mogelijk ambtsdrager binnen de Protestantse Kerk in Nederland en je hebt een juridische achtergrond met proceservaring. Ervaring met de behandeling van misbruikzaken strekt tot aanbeveling. Je bent zorgvuldig, analytisch, communicatief zeer vaardig. Je bent in staat om dit nieuwe college vorm te geven en daaraan leiding te geven. Ben je belijdend lid en geen ambtsdrager, dan ben je als voorzitter adviserend lid van het ICO.

Wat kun je van ons verwachten?
Je vervult een belangrijke en waardevolle bijdrage binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je wordt voorzitter van een nieuw college waarin jouw expertise en ervaring er toe doet. Uiteraard is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met mr. J.S. van der Kolk via e-mail stefkolk@gmail.com.

Wil je direct je belangstelling kenbaar maken? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 23 augustus a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl onder vermelding van vacaturenummer 2024-023.

De uiteindelijke benoeming zal plaatsvinden door de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron/foto: PKN

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu