Werkgever?

Dominee Francois Paku

Ik kwam als vluchteling vanuit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk. In Metz kreeg ik mijn opleiding als predikant.

In 1995 kwam ik naar Nederland en in Amersfoort heb ik de Franstalige gemeente Eglise Basileia gesticht. Als een van de eerste migrantenkerken heb ik aan de wieg gestaan van Skin en Sofak.

Mijn gemeente was arm en kon geen salaris betalen. Daarom heb ik sindsdien al het werk aangepakt wat ik kon krijgen. Op die manier heb ik overal contacten gekregen.

Die kon ik weer benutten voor mijn ambitie een kindertehuis op te richten in Kinshasa. Zelf was ik ooit straatkind en wist dus hoe kwetsbaar je dan bent. Met donaties en door eigen producten te verkopen konden kinderen naar school en leren voor een beroep. De contacten met Congo heb ik steeds onderhouden mede omdat ik werk kreeg in de export van producten vanuit Nederland.

Inmiddels krijg ik meer contacten binnen de Nederlandse kerken. En ik zie ook dat migrantenjongeren zich helemaal op Nederlandse samenleving oriënteren. Het vervult me met zorg dat zij in Nederland moeilijk een nieuw kerkelijk thuis kunnen vinden. Als vader van opgroeiende kinderen maak ik dat van dichtbij mee.

Mijn verlangen is om voor hen een brugfunctie te vervullen naar de Nederlandse kerken.

Om mijn kansen op een functie als predikant te vergroten, besloot ik in 2020 de Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Universiteit in Brussel te volgen. Deze opleiding hoop ik in de loop van 2023 af te ronden. Tijdens mijn stage in een Belgische migrantengemeente verdiepte ik mijn ervaring als voorganger en pastor.

In mijn arbeidsverleden ben ik vertrouwd geworden met de positie van migranten: de armoede en het leven in een onzekere toekomst binnen de Nederlandse samenleving.

Ik denk dus ook goed te functioneren in pastorale en diaconale functies binnen diverse werkvelden waar migranten tot de doelgroep behoren, zoals in zorginstellingen en het gevangeniswezen.

Ik spreek Frans, Engels, Congolees en Nederlands.

Contactgegevens:
Ds. Francois Paku
Mail: franckpaku@yahoo.fr
Telefoon: 06 85437966

In maart 2023 ben ik voor onderzoek in Congo. Voor meer informatie: Bernard Bussemaker, 06 24405740.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu